MỘT DÂN TỘC KHÔNG NHẮM CÁI GỐC LÀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ MÀ CHỈ NHẮM CÁI NGỌN THÌ SUỐT ĐỜI BỊ CỘNG SẢN LỪA.

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/mot-dan-toc-khong-nham-cai-goc-la-che.html

https://www.youtube.com/watch?v=foxttjdhqEs

Trước đây là các vụ Đồng Tâm, Cồn Dầu, Dương Nội, Long An, BOT …Bây giờ là Thủ Thiêm, nhà hát giao hưởng.

Cộng sản chỉ cần khôn khéo lùi một bước như Nguyễn Xuân Phúc cho hoãn thu tiền BOT đến tháng sau, Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm ký giấy tay lừa gạt… thế là dân hoan hô chính phủ ,hoan hô đảng rợp trời.

Dân mạng vỗ ngực tự sướng đã khiến chính quyền khiếp sợ.
Dân oan oai hùng cho là mình đã chiến thắng công an.
Dân chủ tự tin đã lãnh đạo cách mạng sắp đến thành công.

Thế rồi sao ? Cộng sản chỉ lùi một bước để mị dân.Và dân không thừa thắng xông lên để đánh vào thể chế nên sau đó khóc hận.

Giả sử bây giờ Nguyễn Phú Trọng lùi một bước, dân Thủ Thiêm sẽ tôn lão ta thành Thánh ngay lập tức. Nhưng sau đó họ sẽ lâm vào số phận như dân Đồng Tâm.

Đối với chế độ độc tài chỉ có cách là đấu tranh thay đổi tận gốc thể chế. Còn độc tài thì binh đường nào dân vẫn là kẻ thua cuộc.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s