Pháo lệnh đã nổ, cộng sản cầm quyền Việt Nam có chạy đằng trời.

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2018/09/29/phao-lenh-da-no-cong-san-cam-quyen-viet-nam-co-chay-dang-troi/

Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

1.Pháo lệnh đã nổ.

Hiệu lệnh tiêu diệt chế độ cộng sản đã nổ. Trận chiến đã bắt đầu. Điểm khác biệt của cuộc chiến lần này là, phe chủ chiến, đứng đầu là Mỹ, cùng thế giới dân chủ đã nắm chắc phần thắng.
Bọn Tàu Cộng, chết thế nào thì mặc mẹ nó.
Những người cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, hãy vì thân mình, gia tộc mình, nhanh chóng chuyển thế chế chính trị độc tài sang chế độ dân chủ, kiên quyết đứng cùng thế giới văn minh tiêu diệt thể chế cộng sản.
Nếu cứ bám víu vào chủ nghĩa xã hội, bám đít vào Tàu Cộng, thì bản thân, gia tộc sẽ không tránh khỏi bị chết như chó dại bị chết. Thời gian đã quá cận kề. Đừng nghĩ, chưa nhìn thấy máu chảy, đầu rơi mà coi thường phát súng lệnh này.

2. Ngài Donald Trump, tổng thống Hoa Kỳ tiến hành tiêu diệt chế độ cộng sản rất bài bản.


Trước khi dùng vũ khí nóng, Ngài thực hành chiến tranh tiêu diệt kho lương của chế độ cộng sản. Chiến tranh thương mại với Tàu Cộng, diễn ra trong 3 tháng qua, là bằng chứng. Kết quả đến thật nhanh chóng và bất ngờ. Nền kinh tế của Tàu Cộng hiện đang đứng trên bờ vực phá sản với hàng ngàn tỷ đô la mất trên thị trường chứng khoán, các nhà đâu tư khẩn trương rút chạy khỏi Trung Quốc, hàng ngàn doanh nghiệp của Tàu Cộng bị đóng cửa.
Nếu Tàu Cộng, trong cơn khốn quẩn không đầu hàng, tức không chuyển đổi thể chế cộng sản độc tài sang thể chế dân chủ, thì chỉ cần tiếng súng vang lên ở biển Đông, cũng làm cho thế chế độc tài Tàu Cộng sụp đổ. Vi rằng, vì cơm ăn, áo mặc, hàng chục triêu người dân Trung Quốc, chỉ cần nằm lăn ra đường xin ăn là chế độ sụp đổ.

3. Cộng sản cầm quyền Việt Nam có chui xuống mộ, cũng đéo yên đâu, nếu…

Tổng thống Mỹ. D. Trump cùng bộ sậu của Ngài, chưa nói ra, nhưng, với những gì đang xảy ra, cộng sản cầm quyền trên thế giới cân phải hiểu: Bản chất của cuộc chiến Mỹ – Trung là cuộc chiến tiêu diệt thể chế cộng sản còn rơi rớt lại trên toàn thế giới, mà kẻ cầm đầu là Tàu Cộng.

Chiến tranh thương mại, làm kệt quệ kho lương của Tàu Công, là bước 1, mang tính chất nền tảng.

Tập hợp lực lượng tiến bộ trên thế giới, không hợp tác, không làm ăn, tẩy chay Tàu Cộng, là tạo thế bao vây, không cho nó thoát của Mỹ và thế giới văn minh, là bước 2.

Thông qua dự luật Quốc Phòng, chế tài Tàu Cộng ở ba điểm:
“1. Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Cộng trong vùng biển Đông Nam Á.
2 – Các hoạt động gián điệp của Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ và thế giới.
3 – Các kế hoạch của Trung Cộng làm suy yếu Hoa Kỳ”
kèm theo số tiền không lồ, lên tới 716 tỷ đô la, thực chất là chuẩn bị vũ khí, đợi đến giờ D, nếu Tàu Cộng không đầu hàng, chuyển thể chế sang dân chủ, sẽ đem ra sử dụng, là bước 3.

Mình Nhật chiến với Tàu Cộng, Tàu Cộng đã ngán, lại có anh cả Mỹ cầm đầu, cùng thế giới văn minh hùa sức vào, Tàu Cộng cầm quyền có mà chạy đằng trời.

Tàu Cộng đã không chạy được, Việt Cộng cầm quyền, nếu không tỉnh thức đi cùng thế giới văn minh, lập tức thay đối thế chế độc tài sang dân chủ, thì các ông có chui xuống mồ, cũng đéo yên được đâu.

2 comments on “Pháo lệnh đã nổ, cộng sản cầm quyền Việt Nam có chạy đằng trời.

  1. Chạy lên trời rất khó,xuống cống rãnh vừa dể vừa nhanh,đó là nơi nương náu cuối cùng để đãng csvc gởi thân tàn,khi tiếng súng biển đông nổ vang./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s