BỨC TRANH TỐI

https://www.quyenduocbiet.com/a5771/buc-tranh-toi

sddefault

FB. Đỗ Ngà

Đất nước loạn, mỗi ngày có 24 văn bản trái luật ban ra. Chẳng ai biết nó trái luật, cứ áp dụng để chà đạp luật pháp thoải mái, thích thì dùng, không thích thì xếp xó. Một nghị định cũ rích đã phát hành hàng chục năm trước nhưng chẳng thấy chính quyền này dùng đến bỗng nhiên nay đem ra xài, và lạ hơn là được sự hỗ trợ của báo đài loan báo rùm beng làm mạng xã hội dậy sóng. Lập tức dân ngửi thấy điều gì đó bất thường.

Nghị định, thông tư, chỉ thị cứ xuất ra vô tội vạ mà không một cơ quan nào phán quyết tính hợp pháp hay hợp hiến của nó. Những khi vụ án nào được khơi mào bởi báo chí nhà nước và làm dậy sóng xã hội, thì có cho vàng bọn tư pháp cũng không dám vào cuộc vì công lí, chúng nó ngóng chỉ thị. Vì nếu làm sai ý chỉ đạọ, tiêu tan sự nghiệp. Chính vì thế, cả bộ máy nhà nước được dựng nên ấy luôn luôn chỉ là thứ vũ khí cho đám quyền lực trung ương giao đấu nhau mà thôi chứ chẳng vì một xã hội trong sạch gì cả. Đừng có ngây ngô mà tin tưởng.

Bên trong nát thế, bên ngoài thì cũng chẳng còn tự chủ. Chính trị thì cột chặt với Trung Cộng. Bất chấp phản ứng của dân, những chính sách có lợi cho Trung Cộng cứ triển khai. Điều đó sẽ gây phẫn uất. Mà phẫn uất tăng hoài thì có ngày bùng nổ. Để giảm phẫn uất thì phải gieo vào đầu dân một ít hy vọng để xả xu páp. Thế là họ nghĩ ra đủ cách để lừa dân, lừa sao dân hy vọng thì phẫn uất sẽ bị kìm lại.

Mỗi khi quan chức lớn nào sang thăm Mỹ thì lập tức sang Bắc Kinh báo cáo. Điều này giống như Trung Cộng cho phép Hà Nội bắt tay Mỹ nhằm mục đích gieo sự hi vọng cho dân chứ đó chẳng phải là thiện chí của chính quyền Việt Nam. Chẳng có sự xích lại nào với Mỹ đâu, vì hàng loạt chính sách có lợi cho Tàu đang ráo riết triển khai trên đất nước Việt Nam mà.

Một khi lừa cho dân hy vọng thì chính quyền có lợi vì họ đã ru ngủ nhân dân. Và chắc chắn họ luôn tìm ra đủ cách vừa ru ngủ vừa đe dọa để sao cho mọi chính sách có lợi cho Trung Cộng thực hiện trôi chảy, chỉ vậy thôi. Kế hoạch nhỏ nào cũng trôi chảy thì kế hoạch lớn sẽ thành công. Như bác Hồ của họ đã nói “thành công, thành công, đại thành công” ấy thôi. Sau hàng loạt những thành công nhỏ của chính quyền csVN, thì cũng sẽ có ngày đại thành công cho…Trung Cộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s