CXN_102518_13 852_ Mời đọc bài viết về KTVM của đệ tử (ha ha có người kế thừa rồi !!!!): BÀI VIẾT VỀ KT VĨ MÔ TUYỆT VỜI(của bạn đọc Anh Ngọc Nguyên: KINH TẾ VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ HỖ TƯƠNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.

Mời đọc website của Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết bấm vào đây ở FB https://www.facebook.com/vietnamdantoctuquyet/

và blog này https://vndttq.home.blog/?blogsub=subscribed#blog_subscription-3

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video

https://www.youtube.com/watch?v=uunbal7TUiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ddf5B19j5EE2Rp_UxzQLboqPuVFLNp8C6R_K6zmrXM0DYVq7f_THpcIw

xxx
https://www.facebook.com/trem.nguyen.73/posts/531696130580917
xx

Nguyễn Trẹm

18 July ·

BÀI VIẾT VỀ KT VĨ MÔ TUYỆT VỜI(của bạn đọc Anh Ngọc Nguyên)
Bức tranh lạm phát của csVN đã hiện rất rõ qua bài viết này Rất cụ thể và chi tiết.
cs Pắc bó sụp đổ Kinh tế hoàn toàn là điều tất yếu.
“Tăng lãi suất cũng chết và không tăng lãi suất cũng chết.
Cái vòng luẩn quẩn nó đan xen vào nhau,nhìn từ điểm nào và chạy theo chiều nào nó cũng dẫn tới 1 kết quả duy nhất là VENEZUELA đang đợi chúng ta.”

Tổng hợp và chỉnh sửa giao diện bài bởi:
Nguyễn Trẹm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s