PHẠT CÔNG DÂN VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI USD TỰ DO LÀ VI PHẠM CÁC CAM KẾT VỚI WTO.

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/phat-cong-dan-viet-nam-chuyen-oi-usd-tu.html

Lưu hành đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc không chuyển đổi sang đồng tiền Việt là vi phạm hiến pháp xứ lừa. Nhưng nó vẫn ngang nhiên được thi hành vì Việt Nam không có cơ quan bảo hiến.Cho nên hiến pháp CSVN chỉ là mảnh giấy lộn.

Trong khi đó do đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới vào năm 2007, nên phải chấp nhận đồng tiền chung của WTO là đô la Mỹ. Nó chính là đồng tiền bản vị để định giá các đồng tiền quốc gia khác.

Ví dụ muốn biết giá trị của đồng tiền nhân dân tệ, VND ở vào mức nào chỉ cần so sánh tỷ giá hối đoái của nó với đô la Mỹ . USD được xem như là đô la quốc tế.

Tại sao USD có thể được xem như là đồng tiền chung của thế giới ?

Vì USD được phát hành bởi Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) độc lập hoàn toàn với chính phủ Mỹ. Do đó đồng tiền này đã tách khỏi chính trị, không phụ thuộc vào sự điều hành yếu kém của một chính phủ, một đảng phái. Nó được quyết định bằng các quy luật cung cầu của thị trường.

Chính phủ Mỹ điều hành kinh tế kém chỉ làm gia tăng nợ công chứ không thể in tiền để bù ngân sách bị thâm hụt do đó đồng đô la không hề bị mất giá. Mức độ lạm phát của USD vì thế rất nhỏ so với đồng tiền của các quốc gia độc tài.

Do đã tham gia vào tổ chức WTO, thừa nhận USD là tiền chung chính phủ của các quốc gia trong WTO không thể hạn chế người dân ,doanh nghiệp chuyển đổi tiền của quốc gia mình sang đồng tiền chung này. Vì làm như vậy là vi phạm các công ước chung đã ký.

Một doanh nghiệp Việt làm ăn trong WTO có thể chuyển đổi tự do tiền Việt sang USD theo quy luật cạnh tranh của thị trường tự do . Cứ thấy ai bán USD rẻ là mua chứ không thể bị áp chế theo giá nhà nước đưa ra. Điều này chỉ có trong nền kinh tế bao cấp , tự cung tự cấp.

Chính phủ CSVN giành độc quyền bán đô la Mỹ là vi phạm các cam kết ký với WTO. Người dân Việt Nam có thể tham vấn các luật sư để kiện chính phủ này ra Tổ chức thương mại thế giới. Nếu WTO không loại CSVN ra khỏi tổ chức này thì yêu cầu ông Trump rút Mỹ ra khỏi WTO.

Thị trường tự do là một thị trường mà không có sự can thiệp kinh tế và quy định của nhà nước, ngoại trừ việc thực thi các hợp đồng tư nhân và quyền sở hữu tài sản. Thị trường tự do ngược lại với thị trường có kiểm soát, trong đó nhà nước trực tiếp quy định hàng hoá, dịch vụ và lao động có thể được sử dụng, định giá giá cả, hoặc phân phối như thế nào, hơn là dựa vào cơ chế sở hữu tư nhân.

Việc tinh giản và giảm thiểu tối đa các định chế của chính phủ lên thị trường tự do là điều mà chính phủ của ông Trump đang làm hiện nay. Nhưng chính phủ của Phúc Niễng thì làm ngược lại với các quy luât cạnh tranh và cũng phỉ nhổ luôn vào luật chống độc quyền Hoa Kỳ. Cũng là do bởi dân Việt quá hiền khi để CSVN độc quyền các mặt hàng thiết yếu như :xăng ,dầu ,điện ,gas, sữa , vàng bạc , đá quý và bây giờ lan sang cả USD.

Chả trách tại sao CS không ngày càng giàu sụ trong khi dân ngày càng nghèo tả tơi.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s