CỨU TRỢ THỜI THỔ TẢ

https://www.quyenduocbiet.com/a5776/cuu-tro-thoi-tho-ta

44841965_291394318371684_6668637777371856896_n” Rằng nhờ ơn Bác, đảng ta,”
Già này hết date; da nhăn; mắt mờ
Nhận quả hai thứ tình vờ;
Băng thì mụ hết…kinh đời thuở nao
Bàn chải đánh đấm nàm thao?
Răng thì hỏng có; lợi thì héo queo!

Tin Lề Dân Facebook
nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291394315038351&set=a.116474149197036&type=3&theater

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s