Mai Thanh Sơn: PGS. CHU HẢO: TỘI ĐỒ HAY TINH HOA?

http://tinhoathinhdon.blogspot.com/2018/10/mai-thanh-son-pgs-chu-hao-toi-o-hay.html

e4d5f-giao_su_chu_hao_1_giaoduc-net-vn.jpg

Nhà báo Huy Đức

Đành rằng đảng chính trị nào cũng có những nguyên tắc buộc các thành viên của nó phải tuân thủ; nhưng, tuân thủ nguyên tắc một cách cứng nhắc, bất chấp thái độ của dân chúng là vô chính trị. Bao nhiêu vốn liếng chính trị mà UBKT TƯ gầy dựng được trong hai năm qua, bằng quyết định đề nghị kỷ luật GS Chu Hảo, đã đổ xuống sông xuống biển.

2 comments on “Mai Thanh Sơn: PGS. CHU HẢO: TỘI ĐỒ HAY TINH HOA?

  1. Bọn Ủy ban kiểm tra trung ương đảng tưởng rằng cứ lấy tà quyền ra kỷ luật đảng viên là đe doạ và bịt miệng được nhân dân và những người trí thức chân chính. Bọn csvn chỉ là 1 lũ tổ chức tội phạm quốc tế cần phải bị tiêu diệt.

    Like

  2. Đ.M.
    Bỏ đảng! Vì không còn gì để “sơ múi” chứ gì? Tranh giành tư lợi không nổi chứ gì???. Tất cả đều đã NHÌN NHẬN RÕ : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ SẬP ĐỔ TRONG NAY MAI. Cho nên “Ve sầu thoát sát” để bảo tồn tài sản “dơ”.

    Đừng bỏ đảng nữa; Cứ đứng trong hàng ngũ đảng, QUAY HỌNG SÚNG VỀ PHÍA ĐẢNG MÀ SIẾT CÒ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s