Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động bằng 89% đăng ký mới

http://thoibaonganhang.vn/doanh-nghiep-giai-the-ngung-hoat-dong-bang-89-dang-ky-moi-81455.html

Bức tranh doanh nghiệp 10 tháng năm 2018 cho thấy những dấu hiệu đáng quan ngại, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp đăng ký mới tiếp tục giảm thì lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng nhanh chóng.

Thành lập mới tăng thấp

Cụ thể, theo dữ liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.115.952 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm nay là 924.791 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm là 3.161.090 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 1.115.952 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017) và 2.045.138 tỷ đồng (tăng 44,6%) thông qua 35.838 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 21,4%).

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm (2014-2018)

“Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 10 tháng đầu năm liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018 nhưng có xu hướng tăng chậm lại kể từ năm 2017; số lao động đăng ký có xu hướng giảm kể từ năm 2015 đến nay”, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh lưu ý.

Cũng trong 10 tháng năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 27.935 doanh nghiệp, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giải thể, ngừng hoạt động lớn

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 10 tháng năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 24.467 doanh nghiệp, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, số tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 10 tháng đầu năm có 53.937 doanh nghiệp, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 37.722 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký và 16.215 doanh nghiệp chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 của cả nước là 13.307 doanh nghiệp, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính chung lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 10 tháng qua là 97.711 doanh nghiệp, bằng khoảng 89,1% số doanh nghiệp đăng ký mới.

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh, hoàn tất giải thể (2014 – 2018)

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đánh giá, tổng số lượng doanh nghiệp đăng ký ngừng kinh doanh có thời hạn, doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 tăng cao đáng kể so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2018; trong đó, tăng mạnh nhất là số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Nhiều ngành đối mặt khó khăn

Chi tiết hơn, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, có 12/17 lĩnh vực kinh doanh chính ghi nhận tăng trưởng doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2018; trong đó, nổi bật có ngành Kinh doanh bất động sản tăng 42,5%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 25,6%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 24,7%.

Các ngành nghề có số doanh nghiệp mới giảm so với cùng kỳ năm trước là Vận tải kho bãi giảm 20,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 9,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 6,6%; Thông tin và truyền thông giảm 4,8%; Khai khoáng giảm 2,8%.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung nhiều nhất ở các ngành Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 38.121 doanh nghiệp, chiếm 34,8%; Xây dựng có 14.136 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 13.526 doanh nghiệp, chiếm 12,3%.

Các ngành, lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thấp nhất là Khai khoáng có 549 doanh nghiệp, chiếm 0,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 722 doanh nghiệp, chiếm 0,7%; Sản xuất phân phối điện, nước, gas có 926 doanh nghiệp, chiếm 0,8%.

Các ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất là: Kinh doanh bất động sản có 332.354 tỷ đồng, chiếm 29,8% trên tổng số vốn đăng ký; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 173.783 tỷ đồng, chiếm 15,6%; Xây dựng có 148.344 tỷ đồng, chiếm 13,3%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 129.766 tỷ đồng, chiếm 11,6%.

Một số ngành thu hút nhiều lao động gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 339.447 lao động, chiếm 36,7% trên tổng số lao động đăng ký; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 199.690 lao động, chiếm 21,6%; Xây dựng có 93.938 lao động, chiếm 10,2% trên tổng số.

Tuy nhiên, tất cả 17 ngành, nghề kinh doanh chính đều đang đối mặt với tình trạng số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao trong 10 tháng đầu 2018.

10 ngành nghề doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn cao nhất

Anh Quân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s