One comment on “THỜI MẠT PHAP ĐÁM MA TĂNG LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN!

 1. ĐM TĂNG,NI SINH HỘ-THAI !!!
  ._.
  Á Đù ‘hộ sản,tránh thai’ !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ được lấy xài nữa sao ?!
  Á Đù ‘bồi dưỡng’ tào lao !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ đẻ với nhau hở trời?!
  Á Đù ‘kiến thức’ phịch chơi !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ ‘đé..ó được phơi bụng bầu’ !?
  Á Đù ‘hội nghị’ CS (chơi – sâu) !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ khó qua cầu ‘tránh thai’ !
  Á Đù ‘phịch – giáo vịt – nai ’ !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ Đ.M (đổ 10) bài hộ-thai !!!

  Á Đù ‘hộ sản,tránh thai’ ! Vài Lời Thiên Ý , 2N.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s