Bị đề nghị ‘kỷ luật’, Tiến Sĩ Chu Hảo bỏ đảng luôn

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ong-chu-hao-tuyen-bo-tu-bo-dang-csvn/

October 29, 2018

Tiến sĩ Chu Hảo tuyên bố bỏ đảng. (Hình: Tễu Blog)

HÀ NỘI (NV) – Tiến Sĩ Chu Hảo gửi thư thông báo đến chi bộ “tự nguyện từ bỏ đảng CSVN” sau khi có tin ông bị “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” của đảng CSVN đề nghị “kỷ luật” vì “tự diễn biến.”

“Tôi tự nguyện từ bỏ đảng CSVN, ngay từ hôm nay, để tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn: Góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần khai sáng của Phan Châu Trinh: Dân tộc, dân chủ và phát triển; chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa và giáo dục. Đề nghị chi bộ, và các cấp ủy xóa tên tôi trong danh sách đảng viên.” Tiến Sĩ Chu Hảo viết trong lá thư thông báo đề ngày 26 Tháng Mười, 2018, gửi cho đảng CSVN thông qua chi bộ nhà xuất bản Tri Thức.

Blog Tễu của ông Nguyễn Xuân Diện phổ biến phóng ảnh thư bỏ đảng của ông Chu Hảo cùng với tin có nhiều đảng viên tuyên bố bỏ đảng ở nhiều lãnh vực khác nhau, già có trẻ có.

Trong bức thư thông báo bỏ đảng, ông Chu Hảo nêu lý do cái đảng chính trị mà ông gia nhập 45 năm trước “không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại.”

Lá thư thông báo bỏ đảng của Tiến Sĩ Chu Hảo gửi một ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin ông bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng ra thông cáo báo chí “đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giáo Sư Chu Hảo” vì “làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội.”

Ông bị quy chụp cho tội “có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa.’”

Ngay sau khi tin được tung ra, mạng xã hội sôi nổi với những lời bình luận ca ngợi ông Chu Hảo là một trí thức chân chính và kéo theo những lời tuyên bố bỏ đảng của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu Đại Sứ Nguyễn Trung. Cho đến hôm nay, ba ngày sau, người ta đếm thấy có tin tức tất cả 12 người tuyên bố từ bỏ đảng CSVN trong đó có 2 sĩ quan quân đội, một luật sư, một cô giáo, một kỹ sư, 3 tiến sĩ.

Giáo Sư Chu Hảo, năm nay 78 tuổi, là giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ và là một trong những người lên tiếng chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Ông cũng là thành viên trong nhóm chuyên viên độc lập “Viện Nghiên Cứu Phát triển IDS” từng tự giải tán để chống lại sự ép buộc của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thư kiến nghị gửi ngày 2 Tháng Sáu, 2018, về Luật An Ninh Mạng ký tên Giáo Sư Đặng Hữu, ông này thay mặt nhóm chuyên gia chuẩn bị đưa Internet về Việt Nam đầu năm 1990 trong đó có Giáo sư Chu Hảo kiến nghị 4 điểm. Bản kiến nghị yều cầu bỏ các điều luật “ảnh hưởng đến quyền dân sự, chính trị của công dân, đồng thời có thể đặt doanh nghiệp vào rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh.” Ông cũng ký tên vào bản kiến nghị ngày 1 Tháng Sáu, 2018, kêu gọi “khẩn thiết” rằng toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như quốc hội hãy “phản đối, rút bỏ” dự luật Đặc Khu.

Khi hay tin ông bị đề nghị “kỷ luật,” các cựu thành viên của IDS đã gửi thư tới “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam” và cả “Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam” yêu cầu rút lại quyết định “không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước.”

Nhưng ông Chu Hảo đã gửi thư thông báo bỏ đảng. (TN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s