NỖI NHỤC QUỐC GIA

https://www.quyenduocbiet.com/a5796/noi-nhuc-quoc-gia

44939544_2241938012716638_1238871075874406400_n

FB. Luân Lê

Xã hội này thực đã không cho các em làm người. Nó tước đoạt man rợ và thản nhiên tất cả mọi cơ hội và môi trường sống tốt đẹp, an toàn và tử tế của những thế hệ tương lai. Xã hội này đã đặt các em vào những tình cảnh không được lựa chọn.

Đọc cái quy định này của ngành giáo dục chỉ cho ta thấy một nỗi tủi nhục và xót xa đến tột cùng với thế giới về thân phận của con người và hơn hết là của những “trí thức trẻ” trong lòng một đất nước, một dân tộc.

Có nỗi nhục nhã nào lớn hơn thế này đối với một quốc gia?

https://tuoitre.vn/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-lan-4-se-bi-buoc-thoi-hoc-20181029162024215.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s