TỔNG BÍ THƯ NGU NHƯ BÒ*

https://www.quyenduocbiet.com/a5795/tbt-ngu-nhu-boa (237)

Phạm Thành

Kiên quyết dắt 90 triệu dân đi lên chủ nghĩa xã hội, trong khi thế giới tiến bộ đã rấp cổng con đường này;

Kiên trì 4 tốt, 16 chữ vàng, dù tốt dù vàng cũng chỉ là cục cứt Tàu to tướng. Thế giới người ta cũng đã phải tránh xa để đi theo đường khác;

Rầm rộ phát động chống tham nhũng, hao người, hại của trong khi càng chống thì tham nhũng lại càng phát triển;

Bắt bớ khốc liệt bỏ tù những người đấu tranh, trong khi càng bắt bớ đàn áp thì người đấu tranh lại càng nhiều;

Quyết tâm vi phạm luật pháp Đức, bắt Trịnh Xuân Thanh, trong khi nước Đức là nước thượng tôn pháp luật;

Và còn nhiều sự kiên trì, kiên quyết khác nữa của Nguyễn Phú Trọng.

Đã quá đủ chín để nhận ra rằng: Tất cả lời nói và việc làm của Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm tiến đánh khối đoàn kết dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam đến chỗ không còn có bạn bè trợ giúp, đặc biệt là từ Châu Âu và Phương Tây, trong đó có Mỹ.

Mục tiêu cuối cùng là để dân Việt Nam còn lại chỉ như những những giọt nước đái bị hút gọn vào trong cái ống tre, có tên là Tàu Cộng.

Phú Trọng đã và đang làm và có kết quả rất tốt ở chiêu sách này.
Đừng nghĩ, tất cả luận điệu cũng như kế hoạch tiến hành đều xuất phát từ cái đầu suy nghĩ của ông Phú Trọng mà ra. Nếu ông Trọng mà nghĩ ra được những vấn đề to tát này, ắt ông cũng có khả năng, nghĩ ra một lời nói, một việc làm gì có ích cho đất nước dân tộc, dù là ít ỏi hiếm hoi. Đằng này, ông không. Có đốt đuốc đi tìm cũng không thể thấy.

Điều đó chứng tỏ ông ngu toàn thân, dốt toàn diện. Ông ta chỉ nói những gì mà Tàu Cộng bảo ông nói. Ông ta chỉ làm những gì mà Tàu Cộng bảo ông làm. Ông là một con bò không hơn không kém.

Kha kha. Ông là con bò thì chúng ta, dân tộc ta, là gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là vạn đại bò. Vạn đại bò có phải là thứ giun rế không ta?

nguồn FB. Nhà Báo Phạm Thành
* Tựa bài của QĐB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s