Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu than h toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm

tr1_zpsquwytxua.jpg

Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán
anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm

 

Bức điện thư “Tối Mật” Mỹ ra lệnh thanh toán
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, ngày 24 tháng 8 năm 1963.

Xin bấm vào Link Audio Youtube này để nghe đọc bài viết và xem phim, ảnh:
https://www.youtube.com/watch?v=oar-3bvfNWQ&feature=youtu.be

Hoặc bấm vào Link Audio Youtube dưới, có những phim, ảnh khác với phim, ảnh Link trên, nhưng có cùng bài đọc. https://www.youtube.com/watch?v=hgYWfCxcL5Y

ndd1_zpse7qwd3b5.jpg

ndd3_zpshxswouzr.jpg

Little Saigon ngày 30 tháng 10 năm 2018

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Cứ mỗi năm vào mùa Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi xin post lại bài “Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm.” Tôi cố gắng tổng hợp và chuyển ngữ các chi tiết liên quan đến sự nghiệp Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và biến cố đảo chánh năm 1963, vì tôi nghĩ đây là một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước cần biết để mà “ôn cố tri tân.”

Là công dân nước Việt Nam dưới hai nền Cộng Hòa, tôi cho rằng tinh thần và lý tưởng chống cộng sản Việt Nam là điều quan trọng hơn hết, vì vậy tôi vô cùng cảm kích và thành kính biết ơn nhị vị Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã lãnh đạo nhân dân miền Nam Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản Bắc Việt xâm lược, bảo vệ đất nước.

Do đó, tôi cực lực phản đối và lên án bất cứ tôn giáo nào, tổ chức nào, đảng phái nào, cá nhân nào cố tình bươi móc quá khứ, bóp méo sự thật lịch sử để dèm pha, nhục mạ, phỉ bảng, bỉ thử nhị vị Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, với mưu đồ tạo ra mối chia rẽ giữa khối người Việt Quốc Gia, cũng như gây nên cảnh ly gián, thù hằn giữa những người Đệ Nhất Cộng Hòa và Đệ Nhị Cộng Hòa với nhau nhằm làm lợi cho Việt cộng.

Kính mời quý vị bấm vào Link AUDIO YOUTUBE này: My chu muu giet TT.Ngo Dinh Diem
https://www.youtube.com/watch?v=oar-3bvfNWQ&feature=youtu.be

youtube.png

My chu muu giet TT.Ngo Dinh Diem

My chu muu giet TT.Ngo Dinh Diem

Hoặc bấm vào Link Audio Youtube dưới, có các phim, ảnh khác với Link trên, nhưng giống cùng bài đọc:
https://www.youtube.com/watch?v=hgYWfCxcL5Y

để nghe Anh Nguyên Khôi đọc bài “Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm” dài 90 phút với nhiều phim, ảnh đi kèm.

Những gì tôi muốn nói thì tôi đã nói trong bài viết đính kèm ở dưới, kính mời quý vị thưởng lãm.

Trân trọng

Ngô Kỷ
ngokycali@gmail.com

Xin bấm Link dưới xem nhiều hình ảnh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong Google:

Ng%C3%B4 %C4%90%C3%ACnh Di%E1%BB%87m – Google Searchhttps://www.google.com/search?q=Ng%C3%B4+%C4%90%C3%ACnh+Di%E1%BB%87m&client=firefox-b-1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kNOE3a_eAhWKFHwKHSiKASoQ_AUIDigB&biw=1920&bih=1086

google.png

Ng%C3%B4 %C4%90%C3%ACnh Di%E1%BB%87m – Google Search

ndd5_zpsvcroyipu.jpgndd8_zps7erfcgls.jpg
NDD40.gif picture by ximot

Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán
anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s