NHẠ ƠI, TAO LẠY MÀY

https://www.quyenduocbiet.com/a5802/nha-oi-tao-lay-may44942014_333712010726963_3426974883882467328_n

Em lậy chín phương trời
Em lậy mười phương đất
Em lậy thằng đầu đất
Bộ tình dục nước em

Các bác vào mà xem
Nó nghĩ ra chò mới
Giúp sinh viên đổi đời
Bán dâm ba lần thôi

Lần thứ tư cố bán
Là bị đuổi học thôi

Ối trời ơi là trời
Tao lậy mày đấy Nhạ

Thôi cởi áo từ quan
Về nuôi ngan giúp vợ
Cho học sinh bớt khổ
Cho dân tao được nhờ

FB. Trần Đinh Đai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s