Cắt giảm nguồn kinh phí cho báo chí

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/cutting-budget-for-media-units-in-vn-11022018084818.html

RFA
2018-11-02

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.icon-zoom.png AFP

Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt quyết định cắt giảm chi phí các cơ quan báo chí nhà nước từ nay đến năm 2021.

Thông tin trên được Tân Hoa Xã loan đi ngày 2 tháng 11. Theo kế hoạch đề ra thì ít nhất 10% tất cả các cơ quan báo chí truyền thông nhà nước Việt Nam sẽ phải độc lập về tài chính từ nay đến năm 2021 và tỷ lệ này sẽ tăng lên 20% đến năm 2025.

Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền đối với các bài viết, chương trình phù hợp với yêu cầu về chính trị.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu lĩnh vực truyền thông báo chí của chính phủ Việt Nam với mục đích làm cho các cơ quan báo chí trở nên khắt khe hơn và vẫn đảm bảo đúng nhiệm vụ được giao.

Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện nay có chừng 800 cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình. Tất cả phải chịu sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo Trung ương đảng cộng sản VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s