VỀ LỜI ÔNG TRỌNG ‘CHƯA BAO GIỜ GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC NHƯ BÂY GIỜ’

http://www.thesaigonposts.com/2018/11/ve-loi-ong-trong-chua-bao-gio-giao-duc.html

Báo đăng lời ông Trọng “chưa bao giờ giáo dục của chúng ta được như bây giờ”.

Được ở đây là “được” về cái gì, cụ Tổng chủ ?

Tôi thì thấy giáo dục VN không được cái gì hết!

Cốt lõi của giáo dục là “đào tạo con người” mà bằng cấp là một trong những chứng cớ về hiệu quả của giáo dục.

Bằng cấp của VN hiện nay không được bất cứ quốc gia nào công nhận. Nếu so với VNCH ngày xưa, bằng cấp của miền Nam, từ bằng tú tài cho tới bằng kỹ sư, luật sư, cử nhân, cao học… đều được các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc… công nhận. Bằng cấp bác sĩ, chỉ cần “tu học” thêm 2 năm thì được cấp bằng tương đương. Bằng luật sư, về lý thuyết thì được công nhận, chính thức cho ghi danh cao học, tiến sĩ. Về thực hành (nghề luật sư) phải tu nghiệp thêm 1 năm là đủ.

Giáo dục VN nếu so với thế giới, đã bị “tụt hậu” ít nhứt là 40 năm.

Và giáo dục VN đào tạo ra những nhân sự không đủ trình độ cũng như hội đủ các tiêu chuẩn về nghề nghiệp. Học sinh ra trường hầu hết đều không tìm được chỗ làm phù hợp với môn học.

Trong khi đạo đức tệ hại, từ chốn cung đình cho tới hàng dân dã.

Khi đảng chủ trương việc các nữ giáo viên phải có “nhiệm vụ chính trị”, những người này phải đi làm những công việc của những con đĩ, như đi chuốc rượu cho lãnh đạo cấp trên, thì giáo dục VN đã trở thành “dâm dục”. Bộ giáo dục trở thành bộ dâm dục. Vụ ông hiệu trưởng ở Hà Giang dâm loạn với học trò cho thấy vấn đề đạo đức của giáo dục VN.

Đúng là chưa bao giờ giáo dục VN (tệ hai) như bây giờ. Giáo dục, đối với đảng, là một vấn đề chính trị. Thì giáo dục đã trở thành dâm dục.

Nhân Tuấn Trương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s