Đàm Ơi

https://www.quyenduocbiet.com/a5978/dam-oi

fan-soc-thay-dam-vinh-hung-doi-mu-phi-cong-deo-ca-vat-ban-khoa-t-f45d97
47579539_1090719901101464_3340864886996467712_n

Quyền Được Biết

Chú là bê đê hay bê em gì cũng mặc xác chú, chú qua Mỹ quốc gia giàu có làm từ thiện trong khi hàng triệu người dân trong nước đói khổ cũng mặc mẹ chú, nhưng khi chú đem cái quần sì líp hôi hám của mình đấu giá để làm từ thiện lại là chuyện khác.
Người xưa thường nói: “Của cho không bằng cách cho”, người nghèo khổ Việt Nam sẽ nghĩ sao khi những món quà, tặng phẩm, bát cơm mình ăn có được từ cái quần sì của một thằng lưỡng tính?
Đó là sự sỉ nhục lên những con người nghèo khổ khốn nạn mà chú em mày cũng từ trong đó thoát thai ra.
Với hành vi vô liêm sỹ này thì chú em xứng đáng nhận danh hiệu:
“Thằng Biến Thái Khốn Nạn Nhất Việt Nam!”.

Tớ lại thốt câu…Á đù
Cái quần lót mặc che ku của Đàm
Thía mờ ở xứ lước Lam
Đàm đem đấu bán món hàng giá cao
Nhân dân mừng vui không nào
Nhờ cái quần lót,..đồng bào chúng ta
Ai gặp nghịch cảnh phong ba
Bị lũ bão quét mất nhà khó khăn
Phải sống đời sống tiện tằn
May có cái quần, miếng ăn đến mồm
Cảm ơn ca sĩ họ Đồm
Bán đi kỷ vật sớm hôm bên mình
Chưởi cha lũ người đáng khinh
Quan tham hút máu dân tình khổ đau
Cùng là đồng loại với nhau
Quan thì béo đẫy sang giàu dư ăn
Còn dân nghèo đói nhăn răng
Khiến Đàm thương cảm bán phăng quần xì
Than ôi nhục nhã quá đi
Nhờ cái quần lót, không thì …dân toi
Thương Đàm phải chịu thiệt thòi
Bán quần lấy gì che bòi…Đàm ơi

Xin mời các thánh đấu giá hai cái quần lót của Buom em ạ

nguồn FB. Thơ Cham Buom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s