Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

https://mychildren.us/phung-xuan-nha-lam-chu-tich-hoi-dong-giao-su-nha-nuoc/

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyê’t định bổ nhiệm Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có quyê’t định th.à.n.h lập Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cùng trong quyê’t định này, Thủ tướng bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ , Bộ trưởng GD&ĐT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyê’t định th.à.n.h lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm xe’t công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó gia’o sư. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng quyê’t định bổ nhiệm các ủy viên Hội đồng và xem xe’t, bổ sung thường xuyên hàng năm theo quy định.

GS Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963 tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nhạ được công nhận chức danh Giáo sư ngành kinh tế năm 2016. Ông Nhạ là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s