LUẬT CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TỆ*

https://www.quyenduocbiet.com/a6072/luat-cua-dinh-cao-tri-te

LUẬT CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TỆ*

images (5)

Dương Hoài Linh

Theo cái gọi là “luật pháp XHCN” thì:

– Phe địch thì gọi là “tội phạm”, phe ta thì gọi là sai phạm.

– Phe địch thì cho công an bắt ngay, truy tố liền, phe ta thì đưa ra hội nghị trung ương bỏ phiếu kỷ luật.

– Phe địch thì bỏ tù phe ta chỉ cần cách chức là đủ.

Thật đúng như những lời vàng ngọc của đồng chí cố tổng bí thư Lê Duẫn:

“Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân… Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước XHCN… Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ”.

Theo FB. Dương Hoài Linh
* Do Quyền Được Biết

nguồn tư liệu: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tin-chung-khoan-ngay-27-12-cong-tat-thanh-cang-chiu-ky-luat-cuong-dola-binh-yen-va-tinh-yeu-497032.html?fbclid=IwAR1XjsNT_teyYTYL4DF3PY7qso0pd9JEr8bTvQHjuD6qHASSlziP8wa3x9w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s