Cử trị là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

https://thoibao.de/cu-tri-la-gi-qua-loi-chu-tich-huynh-duc-tho

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 trả lời cử tri ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ông Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói thẳng thắn rằng „Việc tôi đi hay ở do trung ương quyết định, không phải việc của cử tri.“

Phát ngôn của ông Thơ diễn ra hai ngày sau khi Trung ương Đảng hoàn tất giới thiệu hơn 200 nhân sự vào ban chấp hành Trung ương.

https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-da-nang-viec-toi-di-hay-o-la-do-trung-uong-quyet-dinh-20181227135734076.htm

Quy trình bầu cử một vị trí như ông Thơ đang giữ như sau.

Đầu tiên Mặt trận Tổ quốc thành phố một tổ chức do đảng CSVN quản lý sẽ giới thiệu những thành phần ra ứng cử Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố. Các công dân Việt Nam trên 18 tuổi sẽ là cử tri, những lá phiếu của họ quyết định ứng cử viên nào được bầu vào Hội Đồng Nhân Dân để đại diện cho ý chí, mong muốn của họ.

Ban tổ chức bầu cử do cấp uỷ các cấp sắp xếp.

Hội đồng nhân dân sẽ bầu Chủ tịch thành phố.

Ứng cử viên Chủ tịch thành phố như Đà Nẵng sẽ do Ban tổ chức Trung ương quyết định, rất nhiều trường hợp chỉ có một ứng cử viên duy nhất như ông Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Phong ở TP HCM và ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu ứng cử Chủ tịch nước.

Ngày 9/7/2018 hội đồng nhân dân Đà Nẵng đang họp sắp kết thúc, bất ngờ ông phó Chủ tịch HDND Nguyễn Nho Trung thông báo có công văn từ Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN chấp thuận cho phép HDND Đà Nẵng bầu Chủ tịch HĐND mới.

Ngay lập tức ông Phó Chủ tịch Lê Minh Trung đọc tờ trình giới thiệu duy nhất ông Nguyễn Nho Trung ứng cử chủ tịch HDND thành phố Đà Nẵng, cuộc bỏ phiếu phải tiến hành ngay tại chỗ bầu chủ tịch HĐND và ứng cử viên duy nhất từng là một cán bộ an ninh Nguyễn Nho Trung quê ở Điện Bàn, Quảng Nam đã trúng cử.

Hội Đồng Nhân Dân do nhân dân bầu ra, nhưng hoạt động đúng chức năng của họ theo hiến pháp cũng phải chờ

Như vậy chúng ta thấy mọi vấn đề then chốt trong bầu cử ở Việt Nam đều do Đảng quyết định. Từ việc thành lập ban bầu cử, giới thiệu ứng cử hội đồng nhân dân, giới thiệu ứng cử viên Chủ tịch HĐND đến Chủ tịch UBND đều do đảng CSVN quyết định và Đảng chỉ đưa ra duy nhất 1 ứng cử viên.

Với cách bầu cử như trên, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ của Đà Nẵng hoàn toàn chính xác với phát biểu của mình trước cử tri. Bởi quá trình ông ta ra làm Chủ tịch Đà Nẵng có liên quan đến cử tri chỉ là liên quan gián tiếp. Trực tiếp quyết định việc ông ta làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là từ Ban Bí Thư đảng CSVN, nơi đại diện cho Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Cử tri không có giá trị gì trong việc quyết định Huỳnh Đức Thơ ở cương vị chủ tịch TP hay không ở. Nói một cách rõ ràng như thế, tránh được những cử tri hỏi những câu mất thì giờ.

Nhưng ông Thơ quên mất một điều rằng, tuy cử tri phổ thông không là gì, nhưng cử tri ” chuyên trách ” tức dạng cử tri do chính đảng CSVN đưa ra làm cò mồi để chất vấn nhằm hạ bệ quan chức nào đó mà đảng cần mượn bàn tay nhân dân gạt bỏ, đó lại là chuyện khác. Chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên chọn những cử tri ” chuyên trách ” như vậy để mớm những câu hỏi nhằm hạ các đối thủ của ông ta và tung hô bản thân ông ta.

Lời nói của Thơ với cử tri Đà Năng là đúng, nhưng nó lại vạch ra những ” cử tri ” mà ông Nguyễn Phú Trọng từng sử dụng là những cử tri vô giá trị.

Phải chăng Huỳnh Đức Thơ không được chọn vào hơn 200 nhân sự mà Ban Bí Thư mới giới thiệu gần đây, nên Thơ tức giận mà sổ toẹt như vậy.?

Chưa bao giờ có màn khinh miệt vào trò bầu cử của chế độ như màn trả lời cử tri của Huỳnh Đức Thơ. Một người thẳng thắn như ông ta, có lý gì không giữ lại để phục vụ nhân dân. Nếu tiếp tục được Trung ương chọn để ở lại, biết đâu ông ta sẽ là một Nguyễn Bá Thanh thứ hai của Đà Nẵng, nổi tiếng về những phát ngôn bộc trực, không vòng vo, lừa mị như những sĩ phu Bắc Hà.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Trần Sáu – Berlin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s