‘Đừng ra Trung ương biếu xén quà tết nữa’ – Nguyễn Xuân Phúc

https://mychildren.us/dung-ra-trung-uong-bieu-xen-qua-tet-nua-nguyen-xuan-phuc/

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở “các chủ tịch, bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa, rồi lại phải hợp thức hóa, mua hóa đơn, huy đ.ộ.n.g chỗ này chỗ kia”.

Tiếp tục phiên làm việc của Chính phủ chiều 28-12, sau khi nghe các bộ trưởng, th.à.n.h viên Chính phủ báo cáo một số chuyên đề về cải cách thủ tục h.à.n.h chính, tạo môi trường thuận lợi cho đ.ầ.u tư k.i.n.h doanh, giải quyê’t khiếu nại tô’ cáo…, Thủ tướng đã đề nghị các đại biểu cần thảo luận thẳng thắn.

“Đừng có Tết nhất biếu xén nữa”

Theo Thủ tướng, nói về môi trường đ.ầ.u tư k.i.n.h doanh, chúng ta thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại, ở địa phương này địa phương khác, ngành này ngành khác vẫn chưa thực sự vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đ.ầ.u tư k.i.n.h doanh thuận lợi.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các địa phương không được ra trung ương biếu xén nữa – Ảnh: VGP

Trong năm rồi chúng ta că’t trên 5.000 thủ tục h.à.n.h chính, trong đó các bộ Công t.h.ư.ơ.n.g, Nông nghiệp, Xây dựng că’t giảm mạnh, sẵn sàng từ bỏ quyền lực quản lý của m.ì.nh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Nhưng rừng thủ tục này vẫn còn rất nhiều, vẫn còn phức tạp, cản trở. Cắt thủ tục này lại mọc ra thủ tục khác, thậm chí có những thủ tục do cấp sở quy định ra” – Thủ tướng nói.

Đề cập đến cuộc cách m.ạ.n.g 4.0, Thủ tướng lưu ý là phải thay đổi về nhận thức. Thế giới đang chuyển đ.ộ.n.g rất mạnh mà ca’n bộ của chúng ta chưa biết làm thế nào thì t.iến triển sao được.

Ông đề cập đến trường hợp tỉ phú Trung Quốc Jack Ma với công ty Alibaba riêng t.h.ư.ơ.n.g mại điện t.ử đã hàng nghìn tỉ USD, trong khi chúng ta mỗi người dùng mấy cái điện thoại nhưng chỉ để nghe và gọi.

“Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải bàn b.ạ.c, trao đổi về cái này, ví dụ nói về chính quyền thông minh thì HĐND phải có nghị quyê’t để có mục t.iêu, giải pha’p cụ thể” – Thủ tướng gợi ý.

Với vấn đề khiếu kiện, Thủ tướng trăn trở trước tình trạng dân nhiều nơi kéo về Hà Nội, TP.HCM nhưng chúng ta không chịu đối thoại, không giải quyê’t tô’t ở cấp dưới.

“Chủ tịch các tỉnh, th.à.n.h phố, chủ tịch các huyện, xã ở đâu, có chịu đối thoại với dân không, hay cứ đ.ẩ.y lên Trung ương? Năm nay tôi sẽ thực hiện chủ trương: dân ở địa phương nào ra Hà Nội khiếu kiện đông người thì tôi sẽ mời Chủ tịch tỉnh ra nhận dân về” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Báo cáo kê’t quả phòng chô’ng tham nhũng thì toàn ở đâu chứ địa phương m.ì.nh, ngành m.ì.nh không thấy đề cập, không thấy tham nhũng. Người dân nói “trên no’ng dưới lạnh” là đề cập đến tình trạng này”.

Trước khi lãnh đạo các địa phương pha’t biểu, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở: Đừng có tết nhất biếu xén nữa. Các chủ tịch, bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa, rồi lại phải hợp thức hóa, mua hóa đơn, huy đ.ộ.n.g chỗ này chỗ kia…

Doanh nghiệp vẫn giải quyê’t công việc dựa vào quan hệ

Trình bày báo cáo chuyên đề về kê’t quả thực hiện các nghị quyê’t số 35 và 19 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đ.ầ.u tư Nguyễn Chí Dũng nêu: Công tác cải cách thủ tục h.à.n.h chính mặc dù đã được thực hiện tô’t nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đ.ầ.u tư.

“Một bộ phận ca’n bộ, công chức, viên chức làm công tác giải quyê’t thủ tục h.à.n.h chính cho doanh nghiệp, nhà đ.ầ.u tư có trình độ, năng lực còn hạn chế; tình h.ì.n.h gây phiền hà, những nhiễu còn diễn ra, gây bức xúc cho doanh nghiệp” – ông nói.

Mặc dù pha’p luật quy đ.i.n.h doanh nghiệp có quyền tự do k.i.n.h doanh trong những ngành, nghề mà pha’p luật không câ’m và điều kiện k.i.n.h doanh chỉ được quy định trong văn bản từ cấp Nghị định của Chính phủ trở lên, tuy nhiên vẫn còn tình trạng có địa phương cấp đăng ký k.i.n.h doanh nhưng giới hạn điều kiện theo ngành nghề, địa điểm k.i.n.h doanh theo vào quyê’t định của UBND.

Ông Nguyễn Chí Dũng

Theo ông Dũng, một số UBND các tỉnh chưa đảm bảo tổ chức đối thoại với doanh nghiệp công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm. Tình trạng doanh nghiệp than phiền về việc các thủ tục h.à.n.h chính chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều.

Công tác cải cách việc giải quyê’t các tranh chấp dân sự, k.i.n.h doanh, t.h.ư.ơ.n.g mại liên quan đến doanh nghiệp của tòa a’n các cấp còn chậm, kéo dài khiến doanh nghiệp ít lựa chọn phương a’n kiện ra tòa khi có tranh chấp.

Việc tòa a’n giải quyê’t pha’ sản doanh nghiệp chưa nhiều và nói chung công tác thi h.à.n.h a’n dân sự rất cần t.iếp tục nâng cao về thời gian thực hiện và hiệu quả.

“Các Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cũng còn ít hoạt đ.ộ.n.g thiết thực để triển khai Nghị quyê’t 35/NQ-CP, ít phản a’nh khó khăn, vướng mắc đối với cơ quan nhà nước. Nguyên nhân do việc trả lời, giải quyê’t các kiến nghị của doanh nghiệp chậm, hoặc không trả lời. Mặc khác, một số doanh nghiệp vẫn có thói quen x.ử lý các khó khăn, vướng mắc theo con đường phi chính thức, dựa vào quan hệ” – ông Dũng cho hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s