Ông Nguyễn Xuân Phúc: ‘Lo Tết cho nhân dân, không phải lo Tết cho cán bộ cấp trên’

https://mychildren.us/ong-nguyen-xuan-phuc-lo-tet-cho-nhan-dan-khong-phai-lo-tet-cho-can-bo-cap-tren/

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, t.inh thần của Tết Nguyên đa’n là phải lo Tết cho nhân dân, không phải là cho ca’n bộ cấp trên, các doanh nghiệp, địa phương không được đi biếu xén cấp trên.

Chiều 28/12, pha’t biểu kê’t luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tổng kê’t nhiều vấn đề q.u.a.n t.r.ọ.n.g về k.i.n.h tế – xã hội được đưa ra trong Hội nghị.

Nhắc lại pha’t biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh cần chú ý hơn tới công tác xây dựng Đảng, một công tác q.u.a.n t.r.ọ.n.g, qua đó, làm cho các cơ quan Nhà nước vững mạnh. Bên cạnh đó, trong chỉ đạo, cần quan tâm hơn đến lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Bên cạnh việc nhấn mạnh năm 2018 cả nước đạt được nhiều kỷ lục và toàn diện, bộ mặt đất nước không ngừng đổi mới và pha’t triển, đời sống người dân không ngừng cải thiện, Thủ tướng cũng nêu rõ cần nhìn nhận các tồn tại, bất cập “chứ không phải bệnh th.à.n.h tích”. Đó là sức chô’ng chịu của nền k.i.n.h tế còn hạn chế, cần chủ đ.ộ.n.g nghiên cư’u, x.ử lý.

Nhiều địa phương, nhiều ngành chậm thay đổi mô h.ì.n.h tăng trưởng. Các nguồn lực chưa được giải pho’ng để tạo điều kiện cho pha’t triển. Sản xuất k.i.n.h doanh còn gặp khó khăn. Đặc biệt, còn tồn tại nhiều vấn đề xã hội bức xúc, “đây là k.i.n.h tế-xã hội chứ không phải k.i.n.h tế ‘trừ’ xã hội”.

Còn tình trạng quan liêu, xa dân, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, đặc biệt là tham nhũng vặt. “Đến xã, đến huyện xin giấy tờ có cần phong bì, phong bao không? Những câu hỏi nhức nhối như vậy của người dân chúng ta phải khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, t.inh thần của dịp tết sắp tới là phải lo tết cho nhân dân, không phải là cho ca’n bộ cấp trên. (Ảnh: VGP)

Một số vấn đề xã hội khác như b.ạ.o l.ự.c học đường, tệ nạn xã hội, xã hội đen, tín dụng đen… là những vấn đề cần có biện pha’p x.ử lý, trấn áp mạnh mẽ.

Về k.ỷ l.u.ậ.t, kỷ cương h.à.n.h chính, một số cơ quan Trung ương và không ít địa phương còn giải quyê’t công việc không n.g.h.i.ê.m, còn chậm trễ, nhiều việc còn kéo dài để doanh nghiệp kêu ca.

Để năm 2019 đạt kê’t quả cao hơn, Thủ tướng nhìn nhận, không phải dễ dàng để đạt tăng trưởng 6,7-6,8%, thậm chí hơn 7% khi mà “mẫu số” năm 2018 đã khá lớn, quy mô nền k.i.n.h tế ngày càng tăng và bối cảnh thế giới có nhiều biến đ.ộ.n.g. Đây là việc khó, do đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai n.g.h.i.ê.m túc, sa’ng tạo, kịp thời, quyê’t l.i.ệ.t những nội dung của Nghị quyê’t 01 và 02.

Thủ tướng yêu cầu đ.ẩ.y mạnh quyê’t l.i.ệ.t hơn nữa phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm. “Không để các địa phương phải ôm tài liệu ra bộ này, bộ khác xin việc này việc khác, xếp hàng chờ đợi. Phương thức quản lý đó lạc hậu rồi, cần phân cấp trao quyền mạnh mẽ. Còn anh làm sai, làm trái pha’p luật thì chúng ta phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh cần pha’t huy thúc đ.ẩ.y mạnh mẽ đổi mới sa’ng tạo trong toàn xã hội đối với hệ thống h.à.n.h chính nhà nước và khu vực sản xuất k.i.n.h doanh. Tìm mọi giải pha’p xóa bỏ các rào cản, khơi thông mọi nguồn lực, pha’t huy t.inh thần tự hào dân tộc, tạo ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội, để tạo đ.ộ.n.g lực mới thúc đ.ẩ.y tăng trưởng trong năm 2019 và thời gian tới.

Phải đ.ẩ.y mạnh phòng chô’ng tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, nhưng không có nghĩa là chúng ta kìm hãm sự pha’t triển. Năm 2019, phải rà soa’t lại toàn bộ các thể chế, các quy định pha’p luật, bảo đảm công khai minh b.ạ.ch, tạo môi trường không tham nhũng, bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính và những ca’n bộ, công chức, viên chức yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. Không vì chô’ng tham nhũng mà trì trệ trong h.à.n.h đ.ộ.n.g.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VGP)
Đối với thông t.in truyền thông, Thủ tướng mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí phải làm nhiệm vụ khơi dậy niềm tự hào, khát vọng dân tộc để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân pha’t huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, năng lực, làm giàu cho m.ì.nh và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, Thủ tướng cho biết vừa ký Chỉ thị về việc tăng cường các biện pha’p bảo đảm đón Tết Nguyên đa’n Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, t.iết kiệm, “t.inh thần là phải lo Tết cho nhân dân chứ không phải lo cho ca’n bộ cấp trên. Các doanh nghiệp, địa phương không phải đi biếu xén cấp trên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị mà địa phương nêu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định sẽ được Chính phủ, các bộ, ngành tập trung giải quyê’t, “chứ không phải nói để cho vui”.

Về vấn đề đ.ầ.u tư theo h.ì.n.h thức BT mà nhiều địa phương nêu, Thủ tướng cho biết sẽ lấy ý kiến các th.à.n.h viên Chính phủ và Nghị quyê’t sắp ban h.à.n.h sẽ làm cơ sở để giải quyê’t ách tắc trong vấn đề này. Thủ tướng nêu rõ t.inh thần giải quyê’t về mặt định hướng, nguyên tắc, chứ không phải công nhận mặt bất cập của vấn đề này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s