14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019

https://thanhnien.vn/thoi-su/14-hanh-vi-vi-pham-luat-an-ninh-mang-de-mac-phai-ke-tu-112019-1038253.html

Lam Nguyên

Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người để gây rối; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác… là những hành vi vi phạm luật An ninh mạng.
14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019

Để tránh vi phạm Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ 1.1.2019), người dân cần lưu ý đến các hành vi sau sẽ bị xử lý nếu vô tình phạm phải:

14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019 - ảnh 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s