Hậu Tất Thành Cang: Cần thay ma’u dàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

http://gnews.host/2018/12/27/hau-tat-thanh-cang-can-thay-mau-dan-lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh/?fbclid=IwAR3W_x0hPSJco4qifKVIc5rdpgKsQyrEuO0fkV9fR9piDx3USyvloS6q6-M

Vậy sự chờ đợi cũng đã đến, ngày 26/12 Ban Chấp h.à.n.h Trung ương Đảng đã ra mức k.ỷ l.u.ậ.t cách hết mọi chức vụ bên Đảng đối với Tất Th.à.n.h Cang UVTWĐ, Phó bí thư th.à.n.h ủy Tp HCM, có thể nói đây là bước “dọn đường” cho việc k.hơ’i tô’, bă’t ông này chịu h.ì.n.h phạt trước pha’p lụât, để trả giá cho h.à.n.h vi tội lỗi đã gây ra cho đất nước và nhân dân.

Rõ ràng , đây là thông điệp mạnh mẽ t.iếp theo, thể hiện sự kiên quyê’t, không khoan nhựơng và quyê’t tâm d.i.ệ.t trừ tham quan cuả đảng và nhà nước VN, sẽ không có vùng câ’m nào cho tất cả các quan tham vô lại, bè lũ h.ạ.i nước, h.ạ.i dân đều phải bị trư`ng t.r.ị đích đa’ng.

Nhưng, điều đa’ng nói là hậu Tất Th.à.n.h Cang, còn biết bao nhiêu việc cần cần làm ngay ở th.à.n.h phố này, để “xốc lạ” đội ngũ công quyền, nhất là giới chức lãnh đạo. Rõ ràng, đa’nh giá chủ quan và cả khách quan Một thời gian dài, dàn lãnh đạo đảng, chính quyền Tp HCM sống đế vương, phè phỡn như những ke’ tư sản đỏ, chẳng khác gì các lãnh Chúa địa phương thời @.

Sau 20 năm Thủ Thiêm, họ đã biến Sài gòn lớn như một quốc gia thu nhỏ, trong một nhà nước lớn, những ke’ khoác áo Đảng, mặc áo dân, như Tất Th.à.n.h Cang tự cho m.ì.nh quyền “lãnh chúa” đứng trên cả luật pha’p, chúng tự tung tự tác, chúng làm tan na’t lòng dân để nhân dân cạn dần niềm t.in vào Đảng, vào công lý. Một sự kiện đau buồn, “chưa từng có t.iền lệ” ở địa phương giàu truyền thống cách m.ạ.n.g, được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, thanh tra Đảng, chính quyền cấp nhà nước và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và đã bă’t giam một loạt số quan chức Tp này, trong đó có ba Phó Chủ tịch.

Có thể thấy, hậu 20 năm Thủ Thiêm dàn lãnh đạo th.à.n.h phố này đang có vấn đề…một vụ/việc “k.i.n.h thiên đ.ộ.n.g địa” về mức độ vi phạm luật pha’p n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g Vậy mà, bà Nguyễn Thị Quyê’t Tâm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp HCM Cho biết: sau một ngày họp kiểm điểm được cho là rất “căng thẳng”, và “n.g.h.i.ê.m túc”. Tuy nhiên, người dân lấy làm t.iếc Th.à.n.h ủy Tp này đưa ra mức k.ỷ l.u.ậ.t Ông Tất Th.à.n.h Cang chỉ là Cảnh cáo.

Rõ ràng, mức k.ỷ l.u.ậ.t là không tương xứng với tội danh, không những thế, mới đây ông Nguyễn Th.à.n.h Phong Chủ tịch UBND Tp có những pha’t ngôn “ngược” không thể chấp nhận được. Những Thách thức lớn của Tp, trong đó có việc, đón và làm việc với nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toa’n, gia’m sa’t từ các cơ quan Trung ương, đến Công an k.hơ’i tô’, bă’t nhiều ca’n bộ TP.HCM làm giảm ‘nhuệ khí’ công chức ‘Việc đón nhiều đoàn thanh, kiểm tra, gia’m sa’t đã làm giảm đi sự “năng đ.ộ.n.g” của ca’n bộ. Đây, là một, pha’t ngôn t.iêu cực, thiếu ý thức chính trị của ông Chủ tịch Tp…. đủ hiểu cái “trình ”cao thấp của Ông Chủ tịch này đến đâu…..

Đến lúc này, có thể khẳng định Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy TP. HCM và chính quyền Tp này, là một tập thể yếu, thiếu tính chiê’n đâ’u, không pha’t huy được vai trò lãnh đạo của đảng, của chính quyền để hàng loạt các cấp lãnh đạo Th.à.n.h phố mang tên Bác vi phạm luật pha’p trong suốt 20 năm qua, đặc biệt vụ Thủ Thiêm.

Một thực tế, lãnh đạo đảng và chính quyền Tp HCM đã không hội tụ đủ sức mạnh của một tập thể, “thỏa hiệp”, bao che cho cái xấu và đ.ầ.u hàng trước cái sai, thủ t.iêu đâ’u tranh trong bộ máy công quyền đến mức tồi tệ, được thể hiện qua việc kiểm điểm và đưa ra h.ì.n.h thức k.ỷ l.u.ậ.t đối với những ke’ sai phạm…mà dư luận cho là quá nhẹ không thể chấp nhận được, và mới đây hai cựu Phó Chủ tịch Tp đã bị bă’t, và Ông Tất Th.à.n.h Cang đã bị cách hết chức vụ trong đảng….có thể nói, niềm t.in cuối cùng vào công lý của người dân đối với dàn lãnh đạo lãnh đạo Tp này đã hết.

Dư luận người dân cả nước đo`i hỏi, phải “thay ma’u” dàn lãnh đạo từ Đảng đến Chính quyền Tp Hồ Chí Minh. Bởi, hiện tại, người có năng lực đủ (tài) thì không đủ đức, ngược lại người có đức thì không đủ bản lĩnh, không đủ tài(năng lực) để lãnh đạo một Tp đông dân nhất và là đàu tàu của nền k.i.n.h tế cả nước. Vì thế, phải mạnh dạn làm một cuộc cách m.ạ.n.g,“thay ma’u”dàn lãnh đạo Tp HCM là một việc làm cần thiết lúc này.

Nguyễn Kim Khanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s