Hai “hạt giống đỏ” rơi đài

http://gnews.host/2018/12/31/hai-hat-giong-do-roi-dai/

Ta nhìn lại Nguyễn Xuân Anh và Tất Th.à.n.h Cang. Con đường quan lộ của hai vị này leo lên những vị trí quyền lực quá sớm. Xuân Anh là t.iến sỹ, Th.à.n.h Cang là thạc sỹ nhưng bằng cấp của họ không phản a’nh được con người của họ. Nếu không có người đỡ đ.ầ.u thì hai vị này làm tới chê’t cũng chả lên được chức trưởng phòng của một sở chứ huống hồ nói chi đến chức UVTƯ Đảng.

34 tuổi Nguyễn Xuân Anh là UVDK trung ương đảng, 40 tuổi Tất Th.à.n.h Cang cũng thế, rồi đùng một cái cả hai vị nhảy vọt lên UVTW đảng, nă’m quyền lực nhất nhì của hai th.à.n.h phố Đà Nẵng và Sài Gòn. Quyền lực và t.iền b.ạ.c làm cho tuổi trẻ sinh ra hiếu thắng, ngông cuô`ng ,ngạo mạn , họ coi những vị lão th.à.n.h cách m.ạ.n.g chả ra gì cả. Bỏ qua những lời khuyên của các vị t.iền bối trí thức, tâm huyết với đất nước .

Nguyễn Xuân Anh điều đ.ộ.n.g ca’n bộ chẳng giống ai , đồng chí đang làm phó chủ tịch th.à.n.h phố Đà Nẵng ngon lành thì điều về làm giám đốc sở , rồi đi nhận xe của doanh nghiệp, nhận nhà của Vũ Nhôm .

Còn Tất Th.à.n.h Cang khi ba’n đất của nhà nước thì bất cần trình qua thường vụ th.à.n.h ủy , tự m.ì.nh quyê’t luôn . Ký hợp đồng làm 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm thì giá cao nhất thế giới …. rồi lựa thời cơ lúc khuyết ghế bí thơ Sài Gòn , Cang liền ký ba’n đất cho Quốc Cường Gia Lai với giá rẻ mạt . Chị Quyê’t Tâm thì bảo đất chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai là không phải đất công . “Dạ em thưa chị Quyê’t Tâm, chị nói đu’ng đó, đất đó là đất của quỷ, ma, chồn, cáo … chứ không phải đất của công ”

Tự m.ì.nh h.ạ.i m.ì.nh , bằng cấp thì cao nhưng NHÂN,TRÍ, TÍN, LỄ , NGHĨA họ không hiểu hết thì làm sao mà làm lãnh đạo cao cấp cho được ?

“Tam thập nhi lập” ,”Tứ thập nhi bất hoặc” có nghĩa là khi người ta 30 tuổi thì tạo nên sự nghiệp, khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự ý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tô’t hay xấu, phân biệt được những ai là người chân chính yêu nước t.h.ư.ơ.n.g nòi và biết được cái gì nên làm và những cái gì không nên làm .

Không phải người nào ở cái tuổi 40 cũng được như vậy. Muốn đạt tới trình độ “nhi bất hoặc,” con người phải được gia’o d.ụ.c kỹ lưỡng và tự m.ì.nh cố công học hỏi chuyên cần ngay từ khi còn nhỏ. Hai vị này chả thông được câu : “Tứ thập nhi bất hoặc “. Ngã ngựa là điều hiển nhiên .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s