“Vượt Thủ tướng, vượt Quốc hội” và còn gì nữa?

https://mychildren.us/vuot-thu-tuong-vuot-quoc-hoi-va-con-gi-nua/

Những ai ban h.à.n.h các quyê’t định “vượt Quốc hội” làm metro Bến Th.à.n.h – Suối Tiên làm đội vốn hàng nghìn tỷ?

Lãnh đạo Dự a’n đường sắt đô thị Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nguyễn Minh Quang – Trưởng Ban Quản lý – ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng chưa được cấp trên giải quyê’t.

Báo Tienphong.vn cho biết ông Lê Nguyễn Minh Quang là lãnh đạo duy nhất ở Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh tương đương chức giám đốc sở nhưng không phải là đảng viên. [1]

Gần đây ông Hoàng Như Cương – Phó ban đồng thời là Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý đường sắt đô thị th.à.n.h phố đi Mỹ khi chưa được Ủy ban Nhân dân cho phép (thực ra là ông Cương yên ổn ở Mỹ rồi mới gửi đơn xin phép).

Vẫn theo t.in từ Tienphong.vn, ông Cương có gia đình bên Mỹ và ông này từng làm đơn xin nghỉ không lương để qua Mỹ lo việc gia đình.

Lãnh đạo đơn vị sản xuất k.i.n.h doanh ở nơi bộn bề công việc như Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh mà mất quá nhiều thời gian lo cho gia đình tận bên Mỹ, vậy chẳng nhẽ th.à.n.h phố này thiếu ca’n bộ đủ năng lực thay thế ông Cương hay “nhóm” của ông chưa cho phép nghỉ?

Không biết ông Phó ban kiêm Bí thư đảng ủy Hoàng Như Cương có thuộc diện mà lãnh đạo thường trực của th.à.n.h phố phải xuống làm công tác tư tưởng – điều đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân th.à.n.h phố Nguyễn Th.à.n.h Phong thổ lộ sau chuyện 90 dự a’n bị thanh tra?

Sau Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Th.à.n.h Tài, Tất Th.à.n.h Cang, liệu có phải đang có cuộc “rút lui” của một số quan chức th.à.n.h phố vốn nă’m giữ những vị trí béo bở liên quan đ.ầ.u tư, xây dựng, ngân sách,…

Câu chuyện no’ng thêm sau khi Kiểm toa’n Nhà nước pha’t hiện những sai phạm lớn tại dự a’n metro số 1, tuyến Bến Th.à.n.h – Suối Tiên với số vốn tăng từ gần 17.400 tỷ đồng lên 47.300 tỷ đồng.

Kiểm toa’n Nhà nước vừa có báo cáo kê’t quả về dự a’n Metro số 1 Bến Th.à.n.h-Suối Tiên, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm của dự a’n này. Ảnh: VOV

Tha’ng 8/2011, sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, Thủ tướng cho phép Ủy ban Nhân dân Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh p.h.ê duyệt điều chỉnh dự a’n với tổng mức đ.ầ.u tư mới là hơn 47.300 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đội vốn, tại tuyến metro này kê’t cấu công trình cũng bị thay đổi, cụ thể:

“Tường vây đường hầm metro số 1 đã bị thay đổi so với thiết kế so với ban đ.ầ.u, giảm từ 2m xuống còn 1,5m” [2].

Kiểm toa’n Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc thiết kế cơ sở, thay đổi kê’t cấu chịu lực của công trình, chẳng hạn kiểu da’ng dầm từ Super T sang dầm chữ U của hay sử dụng loại ray UIC 54 thay cho ray 50 kgN; tải trọng trục 16 tấn/trục thay cho 14 tấn/trục… [3]

Ông Nguyễn Văn Tám – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh cho biết ông “chưa nă’m rõ tường vây đường hầm metro bị thay đổi thiết kế”!

Có phải Chủ tịch th.à.n.h phố Hồ Chí Minh đang gây áp lực lên trung ương?
Tha’ng 11/2018, ông Umeda Kunio – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã đề nghị Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm p.h.ê duyệt quyê’t định đ.ầ.u tư điều chỉnh phân bổ ngân sách cho dự a’n. [2]

Điều này phải chăng đồng nghĩa với việc Bộ Chính trị và Quốc hội chưa p.h.ê duyệt việc điều chỉnh dự a’n?

Nói cách khác là Ủy ban Nhân dân Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh đang vượt quyền của Quốc hội?

Sau vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua ban h.à.n.h quyê’t định của Ủy ban Nhân dân th.à.n.h phố “thay thế quyê’t định của Thủ tướng chính phủ” về quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, lần này có dấu hiệu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh còn t.iến thêm một bước bất chấp luật pha’p, vượt cả thẩm quyền của Quốc hội.

Để thấy rõ điều này, cần căn cứ vào Luật Đầu tư công.

Theo quy định tại điều 7, Luật Đầu tư công (Luật số 49/2014/QH13 – ban h.à.n.h ngày 18/06/2014) thì những dự a’n có vốn đ.ầ.u tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên thuộc loại “Dự a’n q.u.a.n t.r.ọ.n.g quốc gia” và những dựa a’n này phải được Quốc hội p.h.ê chuẩn, điều này được quy định tại khoản 5 điều 19:

“Quốc hội xem xe’t, thông qua Nghị quyê’t về chủ trương đ.ầ.u tư đối với chương trình mục t.iêu quốc gia, dự a’n q.u.a.n t.r.ọ.n.g quốc gia.

Nội dung Nghị quyê’t của Quốc hội ghi rõ mục t.iêu, quy mô, tổng vốn đ.ầ.u tư, công nghệ chính, địa điểm, thời gian, t.iến độ thực hiện, cơ chế và giải pha’p, chính sách thực hiện”.

Khoản 2 điều 16 “Các h.à.n.h vi bị câ’m trong đ.ầ.u tư công” cho thấy “Quyê’t định điều chỉnh tổng vốn đ.ầ.u tư của chương trình, tổng mức đ.ầ.u tư của dự a’n trái với quy định của pha’p luật về đ.ầ.u tư công” là h.à.n.h vi bị câ’m.

Từ những phân tích, trích dẫn nêu trên, liệu đã đủ cơ sở kê’t luận việc ca’n bộ của Ủy ban Nhân dân Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh cho phép dự a’n tuyến metro Bến Th.à.n.h – Suối Tiên thay đổi nhiều t.iêu chí như “tổng vốn đ.ầ.u tư, công nghệ chính, t.iến độ thực hiện,…” là h.à.n.h vi vượt quá thẩm quyền, vi phạm pha’p luật?

Đất nước từng có một vị Bí thư tỉnh ủy là ông Kim Ngọc đã vượt qua những rào cản hữu h.ì.n.h và vô h.ì.n.h, thực hiện “Khoa’n hộ” tại tỉnh Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc và Phú Thọ), ông Ngọc bị tổ chức yêu cầu phải làm bản kiểm điểm và tự p.h.ê bình n.g.h.i.ê.m túc.

Vượt qua những thăng trầm của cá nhân, kiên trì bảo vệ quan điểm trước lãnh đạo cấp trên, phương pha’p của ông được chấp nhận, được nhân rộng th.à.n.h “Khoa’n 10”, nhờ thế nền nông nghiệp Việt Nam có bước pha’t triển nhảy vọt, nạn đói vĩnh viến bị đ.ẩ.y lùi.

Từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam trở th.à.n.h nước xuất khẩu gạo hàng đ.ầ.u thế giới.

Tại Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh chuyện ông Sáu Dân (nguyên Bí thư Th.à.n.h ủy Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt) “vượt rào” thể hiện qua câu nói với ca’n bộ dưới quyền:

“Dân đói mà các anh còn nguyên chức, dân no mà các anh mất chức, chọn cái nào?…”.

Ông Võ Văn Kiệt cũng từng nói:

“Người nghèo – những hộ thu nhập thấp, những người phải chạy ăn từng bữa – trên thực tế chỉ được thụ hưởng rất ít các kê’t quả tăng trưởng, trong khi chính họ phải gần như lãnh trọn những h.ậ.u q.u.ả do lạm pha’t đang diễn ra.

Muốn đất nước pha’t triển bền vững, tôi cho rằng chúng ta không thể thiếu những chính sách cốt lõi để giải quyê’t căn cơ vấn đề dân nghèo”. [4]

Sau thế hệ những con người như Kim Ngọc, Sáu Dân, một bộ phận không nhỏ, rất không nhỏ những ca’n bộ công chức tại các th.à.n.h phố q.u.a.n t.r.ọ.n.g nhất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đang làm gì?

Cũng là “vượt rào” nhưng ở Hà Nội người ta “b.ă.m na’t quy hoạch thủ đô”, ở Cần Thơ người ta thu tài sản của dân sáu tha’ng sau mới lập biên bản, còn ở Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh là xắn đất tái định cư (của dân khu đô thị Thủ Thiêm) chia cho doanh nghiệp tư nhân, là khiến hàng trăm hộ dân, hàng nghìn con người điêu đứng vì mất đất, mất nhà, là khiếu kiện kéo dài tới 20 năm,…

Vậy những lãnh đạo nào ở Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh liên quan đến chuyện “vượt Thủ tướng” ba’n đất Thủ Thiêm, Tân Thuận, dấm dúi sang tên hàng loạt khu đất vàng, đất kim cương như khu 17.577 m2 đất tại số 1Bi.s-1Kep – đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1?

Những ai ban h.à.n.h các quyê’t định “vượt Quốc hội” làm metro Bến Th.à.n.h – Suối Tiên đội vốn hàng nghìn tỷ?

Liệu đây có phải là “bầy sâu” theo cách nói của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, là những người “thiếu trách nhiệm, gây h.ậ.u q.u.ả n.g.h.i.ê.m trọng” theo cách nói của tòa a’n hay phải coi đó là những ke’ “h.ạ.i dân, h.ạ.i nước” theo cách nói của dân chúng.

Với những ke’ này phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội hay chỉ nên cách ly có thời hạn để chúng còn có cơ hội hưởng thụ những gì cấu véo được lúc đương quyền?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s