B.O.T Trung Lương dùng phần mềm che giấu doanh thu, không nộp ngân sách Nhà nước

https://mychildren.us/b-o-t-trung-luong-dung-phan-mem-che-giau-doanh-thu-khong-nop-ngan-sach-nha-nuoc/

Bộ Công an đã bă’t giữ 5 người của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh chi nha’nh Long An có h.à.n.h vi trốn thuế.

Ngày 1-1, Cục Cảnh sa’t điều tra t.ộ.i p.h.ạ.m về tham nhũng, k.i.n.h tế, bu.ôn l.ậ.u (C03) cho biết đã xa’c lập chuyên a’n đâ’u tranh với h.à.n.h vi mua ba’n, sử dụng phần mềm trái pha’p luật xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tô’c TP.HCM-Trung Lương của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh chi nha’nh Long An.

Căn cứ kê’t quả đâ’u tranh và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã ra lệnh bă’t giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xe’t khẩn cấp đối với 5 người.

Họ gồm Ngô Bá Thắng (Giám đốc chi nha’nh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh); Trần Văn Miền (Phó Giám đốc chi nha’nh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh); Tô Phước Hùng (Kế toa’n trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh); Nguyễn Thị Kim Huệ (Kế toa’n Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh) và Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi).

Quá trình khám xe’t, công an đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện t.ử xa’c định những người nêu trên có h.à.n.h vi mua ba’n, sử dụng phần mềm trái pha’p luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

C03 cho hay hiện đang t.iến h.à.n.h điều tra mở rộng để x.ử lý các đối tượng theo đu’ng quy định của pha’p luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Mới đây, Công ty Đầu tư pha’t triển và quản lý dự a’n hạ tầng giao thông Cửu Long (CIMP Cửu Long – Bộ Giao thông Vận tải) cũng có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Kha’nh phải nộp phạt gần 265 tỉ đồng, vì chậm thanh toa’n hợp đồng ba’n quyền thu phí cao tô’c TP.HCM -Trung Lương.

Tuy nhiên phía Công ty Yên Kha’nh cho biết chưa thực hiện việc trả số t.iền phạt do chậm thanh toa’n vì hợp đồng ký với Bộ Giao thông Vận tải là hợp đồng trọn gói, nên công ty không phải thanh toa’n thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Cao tô’c TP.HCM -Trung Lương (giai đoạn 1) được Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pha’p tổ chức ba’n đâ’u giá quyền thu phí 5 năm (từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2018) để hoàn vốn ngân sách nhà nước. Công ty Yên Kha’nh là nhà đ.ầ.u tư đã trúng đâ’u giá quyền thu phí 5 năm của dự a’n này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s