NƯỚC CHXHCN ĐỘC TÀI VIỆT NAM

https://www.quyenduocbiet.com/a6097/nuoc-chxncn-doc-tai-viet-nam

luật-bịt-miệng-830x831

49461856_362833641166959_7010513437511909376_n

Ngụy@21

Không cần nhìn hết các điều răn đe của cái Luật Rừng ANM này mà chỉ cần nhìn vào điều I để thấy rõ tính độc tài và không chính danh của một nhà nước.
Mình có sao người ta mới nói chứ, nếu mình trong sạch, đàng hoàng thì người dân có lý do gì để mà chỉ trích, đã vậy không nghe còn đem điều luật rừng rú của mình ra để cầm tù người ta thì điều đó nói lên đảng csVN đã đến hồi suy vong, triều đại này chính là thời mạt sản.
Người dân hãy mạnh dạn tìm cách vượt tường lửa để tiếp cận với thế giới tự do, nếu không được thì hãy cất lên tiếng nói của mình và gửi đến những hãng Thông Tấn ngoài nước bằng Email thì xem đảng cs chống bằng cách nào trong thời buổi công nghệ thông tin này?
Cấm thì cấm, chó sủa mặc chó sủa, đường ta, ta cứ đi.

Tôi yêu chuộng sự thật và bảo vệ nó.
Còn các bạn thì sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s