THẰNG NÀO LÀM?

https://www.quyenduocbiet.com/a6096/thang-nao-lam-

anh-1

Quyền Được Biết

CSGT là một lực lượng xuống cấp về uy tín và đạo đức nhanh nhất, người dân đã đặt cho họ cái hỗn danh “Chó Vàng” bởi vì chúng luôn canh me rình rập kiếm tiền.
Biết được điều đó cho nên bọn Chuyên Láo trong nước đạo diễn ra những hình ảnh đẹp đẽ nhằm lăng xê cho cái xác chết mang tên ‘Chó Vàng kiếm Bánh Mì’ này.
Tuy nhiên chúng chỉ bịp được những người thiếu hiểu biết và không có đầu óc phân tích.
Hãy nhìn vào tấm hình để thấy hai người số 3 và số 4 là thực tâm làm việc, còn 2 con chó vàng số 1 và 2 chỉ thò bàn tay đặt vô cho có mà thôi, nhìn cái thây mập của nó từ đằng sau đã thấy chúng là những thằng lười chuyên ăn nhậu làm sao mà có sức lực?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s