ĐỘNG ĐẤT 7.8 TẠI NGA 2/1/2019.

http://www.thesaigonposts.com/2019/01/ong-at-78-tai-nga-212019.html

ĐỘNG ĐẤT 7.8 TẠI NGA 2/1/2019.

Trận động đất ở Nga: Trận động đất đánh vào bờ biển Nga gây một trận rung lắc khắp đất nước

Và cũng ngày 2/1 một cuộc động đất khác 5.2 tại Irian Jaya.

59 phút trước lại Indonesia lại chịu thêm trận động đất 3.7 trong khi 9 tiếng trước vừa có trận 5.1

Mexico 4.5

Mới bắt đầu bước qua năm 2019 được 2 ngày. Động đất đã xảy ra khắp nơi trên thế giới.

Năm nay nhân loại hãy chờ đợi những điều kinh khủng sẽ xảy ra.

BÌNH AN ĐÃ HẾT! 😢.

Câu Bút Nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s