CHỈ LÀ KHI NÀO VÀ RA SAO

https://www.quyenduocbiet.com/a6104/chi-la-khi-nao-va-ra-sao

c68dd40396427f1c2653

FB. Luân Lê

Rồi sẽ đến lượt mỗi chúng ta gánh chịu rủi ro và bất công, không bằng cách này sẽ bằng cách khác, không vào thời điểm này sẽ ở thời điểm khác, không phải kẻ này thì sẽ là kẻ khác.

Thời của đám lưu manh bùng phát và hoành hành dưới đủ những cái mác sang trọng, uy thế trùm khoác lên mình, thì cái sự tốt đẹp biểu hiện qua sự im lặng để cố sống cho hết đời mình của nhiều người rồi cũng không tránh được ra khỏi những thủ đoạn của bọn trộm cướp rình rập khắp nơi, trong khi không gì bảo vệ họ cả.

Ngay cả sự trốn chạy và an phận như một con cừu cũng sẽ phụ bạc họ vào một hoàn cảnh nào đó.

Sự lừa lọc, cướp bóc, cưỡng đoạt, trộm cắp được ẩn mình dưới mọi vỏ bọc, ở mọi lớp người và nạn nhân thì không có cách gì để tìm lấy công lý cho mình.

Khách hàng Việt Á kêu cứu vì 170 tỉ đồng gửi tiết kiệm ‘bốc hơi’
https://baomoi.com/khach-hang-viet-a-keu-cuu-vi-170-ti-dong-gui-tiet-kiem-boc-hoi/c/29219857.epi?utm_source=iapp&utm_campaign=share&fbclid=IwAR2oJwp3P0vL7yxV514wLeXEHD01jXjeIw7Mi3UIyJQbvNo5l-Elc7in9OQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s