Venezuela: Nhóm Lima đòi tổng thống Maduro rời bỏ quyền hành

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190105-venezuela-nhom-lima-doi-tong-thong-maduro-roi-bo-quyen-hanh

RFIĐăng ngày 05-01-2019 Sửa đổi ngày 05-01-2019 15:32
mediaCuộc họp các ngoại trưởng thuộc Nhóm Lima, ngày 04/01/2019, tại Peru.REUTERS/Mariana Bazo

Trong cuộc họp tại Lima, thủ đô Peru, ngoại trừ Mêhicô, các quốc gia thuộc Nhóm Lima, vào hôm qua, 04/01/2019, khẳng định sẽ không công nhận nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Nicolas Maduro ở Venezuela.

Trong một thông cáo chung, không hoàn toàn đồng thuận, ngoại trưởng 13 quốc gia trong khu vực yêu cầu ông Maduro không nhậm chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng.

Theo giải thích của thông tín viên RFI tại Lima, Peru, thì đối với 13 quốc gia trong số 14 thành viên của Nhóm Lima, thì cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Venezuela đã đưa ông Maduro trở lại cầm quyền, là không chính đáng vì không tôn trọng những tiêu chí dân chủ tối thiểu. Nhóm Lima đã được thành lập vào tháng 8/2017 để tìm giải pháp hòa bình và dân chủ cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Venezuela,

Nhân danh các đồng nhiệm, ngoại trừ Mêhicô, ngoại trưởng Peru, Nestor Popolizio, yêu cầu ông Maduro tôn trọng quyền hạn của Quốc Hội, tạm thời chuyển quyền hành cho cơ chế này cho đến khi tổ chức lại bầu cử một cách dân chủ.

Để chứng tỏ rằng đây không chỉ là lời nói suông, các quốc gia ký thông cáo chung khẳng định sẽ đánh giá lại quan hệ đối với Venezuela trong tương lai, tùy theo quyết định của ông Maduro khi ông nhậm chức.

Các nước có thể đưa ra trừng phạt như cắt đứt quan hệ ngoại giao, hay thay thế đại sứ bằng đại biện, hoặc không cho viên chức cao cấp chính quyền Venezuela đến các nước này. Một danh sách những người có thể bị trừng phạt đã được các nước ký thông cáo thành lập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s