Cái gì thế giới ruồng bỏ thì cộng sản mang về cho Nhân dân VN sài.

http://www.rfavietnam.com/node/4977

Chủ Nhật, 01/13/2019 – 15:10 — nguyenvandai

Khốn nạn cho người dân VN.

Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới văn minh ruồng bỏ vì nó đi ngược trào lưu dân chủ của nhân loại. Và chế độ cộng sản không những là chế độ phản dân chủ mà nó còn là một chế độ cực kỳ phản động.

Ấy vậy mà người dân Việt Nam bị họ cai trị một cách bất công mấy chục năm qua.

Chúng bắt người dân sao thì phải chịu vậy, người dân bị các từng lớp quan lại cộng sản đè đầu cưỡi cổ.

Mới ngày hôm nay, Thủ tướng Phúc nghẹo đã đánh giá cao và chúc mừng những thành công của Tập đoàn Huawei trên toàn thế giới cũng như tại khu vực châu Á và tại Việt Nam.

One comment on “Cái gì thế giới ruồng bỏ thì cộng sản mang về cho Nhân dân VN sài.

  1. Cả bầy Việt cộng ba đình
    Là quân bán nước là phường hại dân
    Lũ này vừa ác vừa ngu
    Súng mìn chưa nổ nước nhà tan hoang./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s