Từ 15/1/2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tu-15-1-2019-tang-gia-3-10-hon-1-900-dich-vu-y-te-502454.html


Bình luận

14/01/2019 09:31 GMT+7

Theo Thông tư 39 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 15-1-2019, mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình >3%, giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh tăng bình quân >10%.

Từ 15/1/2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế

TÀI TRỢ
Bí quyết giúp DA tươi sáng, đón TẾT rạng ngời, chị em truyền tai nhau
Bí quyết giúp DA tươi sáng, đón TẾT rạng ngời, chị em truyền tai nhau

Tin tài trợ

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s