Hùng Cửu Long quay lại Mỹ với bức tranh “thánh Trump”

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1220145

Vietbf.com Hùng Cửu Long quay lại Mỹ với bức tranh thánh Trump. Trong những ngày giá lạnh đầu năm 2019, Hùng Cửu Long đã tới Hoa Thịnh Đốn, thay vì mặc áo dài màu đỏ sao vàng thì lần này anh ta chỉ mặc áo khoác chống rét. Anh mang theo vợ con và tất nhiên cả sách và tranh vẽ của “thánh Trump”.


Bức tranh mới nhất vẽ ảnh lãnh tụ Hàn Cộng Kim Chính Ân và “Đỗ Năm Trăm” sắp gặp nhau ở VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s