Video: Đông đảo người mặc áo lính VNCH tụ hội tại Hà Nội thách thức chính quyền Cộn g Sản

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1220139

Đông đảo người mặc áo lính VNCH tụ hội tại Hà Nội thách thức chính quyền Cộng Sản. Rất đông người Việt hiện đang sinh sống trong nước đã tổ chức buổi họp mặt với trang phục áo lính VNCH. Hội mang tên “Những người yêu áo lính”, mặc dù thích mặc áo lính, nhưng tuyệt nhiên không có ai mặc áo lính Việt Cộng mà chỉ mặc áo lính Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ.

https://www.youtube.com/watch?v=j2re-nhycsI

Họp mặt cuối năm Hội những người yêu áo lính ở Chùa Trầm, Chương Mỹ – Hà Nội. Cũng vui he, nhưng yêu áo lính mà sao không thấy quân phục của bộ đội cụ Hồ ta?
Nguồn: Nguyễn Hải Nhu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s