V+ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

https://www.quyenduocbiet.com/a6200/v-dang-thi-hoang-yen50081025_489788244884244_5467151432576663552_n nguồn Hình FB. Anhcalu

Quyền Được Biết

Đặng Thị Hoàng Yến, cựu ĐBQH csVN đã chui qua Mỹ nhiều năm về trước sau cái vụ lùm xùm bị khui về lý lịch, em ruột của mụ ta Đặng Thành Tâm, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo vẫn còn đương chức ĐBQH trong nước sau nhiều lần than vãn nợ ngập đầu.
Hoàng Yến, Thành Tâm là hai con gà của anh Tư Sang tự Tư Sâu người nổi tiếng khi than rằng “Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu” khi còn giữ cương vị CT nước.
Nghe đâu Hoàng Yến đang ở đâu đó và nổi sóng nối gió với cái được gọi là “Hội Doanh Nghiệp” mắt ma gì đó và thị đang nhờ luật sư thưa kiện những ai điểm mặt mình.
Còn cộng đồng người Việt chống Cộng chịu sống chung với thị kể cũng hay!

One comment on “V+ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

  1. Cộng đồng người Việt hk nhất là tổ chức SOS cần thu thập tài liệu cướp đất ở bình chánh,long an của v+ Đặng thị hoàng yến,lập hồ sơ đưa ả vào diện vi phạm luât manitsky,cho bọn csvc biết thế nào là sức mạnh của người Việt chống cộng./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s