Tại sao thằng cs cầm quyền nào cũng muốn xây lăng mộ to đùng?

https://www.quyenduocbiet.com/a6252/tai-sao-thang-cong-san-cam-quyen-nao-cung-muon-xay-lang-mo-to-dung-

maxresdefault

FB. NB. Phạm Thành

Từ Lê Nin, lãnh đạo cộng sản thế giới, đến thằng công sản nhãi nhép ở xứ Vịt ngan, tất cả chúng nó đều có mong muốn này và hầu như thằng nào cũng được toại nguyện. Đến một thằng cộng sản nhãi nhép như Nguyễn Đức Bình, cũng đang cho dân Nghệ An xây lăng mộ của mình tại Hồng Lĩnh, trên một diện tích cả mấy ngàn mét vuông. (theo tin trên mạng).

Tôi cho rằng, đó là ý Chúa. Chúa muốn chúng nó tham ngu đến tận cùng, tàn ác, vô nhân đến tận cùng, đến chết vẫn còn tham ngu, đến chết vẫn còn tàn ác, để chúng làm tấm gương tàn ác đen tối nhất, đậm đặc nhất, đặng để thức tỉnh lòng nhân của con người, cứ nhìn thấy nó là căm, cứ nhìn thấy nó là tránh, là phỉ nhổ, và sau hết, lòng nhân sẽ đoàn kết, chụm tay lại, đào mồ, đào mã của nó ném vào hố rác của quỷ dữ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s