TÊN CỦA ĐẢNG CS CHỈ LÀ BỊP BỢM*

https://www.quyenduocbiet.com/a6255/q

41435227_545577265889826_4252307743785877504_n

Dương Hoài Linh
FB. Dương Hoài Linh

Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao của cánh tả trong các học thuyết chính trị đa nguyên. Cánh tả thiên về cào bằng tức dùng cách đánh thuế để lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.Trong xã hội dân chủ mỗi khi đảng cánh tả cầm quyền thì chính phủ đánh thuế mạnh vào người giàu và mỗi khi cánh hữu cầm quyền thì ngược lại, người giàu được giảm thuế.

Chủ trương của chủ nghĩa xã hội và CNCS là xoá bỏ hay kéo khoảng cách giàu nghèo lại gần nhau. Nhưng cộng sản mạo danh ở Việt Nam không hề làm như thế khi khoảng cách này đang ngày một tăng.

Do đó nói CSVN áp dụng CNXH, CNCS chỉ là láo khoét. Chúng chỉ là dùng CNXH để lừa dân. Bằng chứng là chúng đang công hữu hoá đất đai tài sản của người dân vào tay một tầng lớp tư bản đỏ.

Ở Việt Nam chẳng có một CNXH nào cả. Chỉ là chủ nghĩa tư bản hoang dã , tư bản đỏ đang hiện diện trên khắp đất nước Việt Nam.

Sự gia tăng tài sản đến chóng mặt của giới siêu giàu Việt Nam đã chứng minh điều đó. Giờ đây chúng đang sống tách biệt với phần còn lại. Chúng đang hưởng thụ thành quả do quyền lực mang lại.

Những người nào bây giờ vẫn mơ ngủ gọi chúng là cộng sản phải xem lại. Chúng không hề “cộng” mà “gom” tài sản lại vào một túi riêng bằng hệ thống nhà tù, công an… sau đó ung dung hưởng thụ. Tài nguyên quốc gia, đất đai, sức lao động của đàn cừu 95 triệu con trên đất nước này là của chúng. Bây giờ chúng có thể sống “nhất dạ đế vương” tận hưởng đủ mọi lạc thú trên đời sau khi lừa cả một dân tộc để nắm độc quyền cai trị.

Ngày nào dân tộc này còn sợ hãi chúng, còn tin những điều chúng nói thì ngày đó chiếc ngai vàng quyền lực của chúng sẽ không bao giờ suy suyễn. Không có gì dễ dàng và sung sướng hơn được cai trị một dân tộc như dân tộc Việt Nam.

* Do QĐB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s