BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN TRONG TIẾN TRÌNH LÀM THAY ĐỔI BẢN CHẤT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Tôi dùng cụm từ “tiến trình làm thay đổi bản chất nền kinh tế Việt Nam” theo ý nghĩa nó rời xa bản chất nền kinh tế định hướng XHCN một bước.

Tuy nhiên tôi chưa muốn dùng cụm từ “tiến trình rời bỏ nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa” vì hãy còn hơi sớm để dùng cụm từ này, mặc dầu một lúc nào đó không thể không dùng.

Quy định lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước nói riêng và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung không bắt buộc phải là công chức viên chức đang được Bộ nội vụ lấy ý kiến cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ – Công chức và Luật Viên chức có ý nghĩa như tôi nói ở trên.

Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là công chức viên chức nhà nước sẽ dẫn đến các hệ quả sau đây:

– Họ sẽ không nhất thiết được quy hoạch nguồn cán bộ hoặc điều chuyển từ “kho quy hoạch” của đảng ra mà có thể lấy rộng rãi trong xã hội.

– Họ sẽ không nhất thiết là đảng viên vì họ không còn là công chức viên chức theo 2 luật nói trên.

Quy định này làm cho 580 ngàn người không còn là công chức viên chức nhà nước. Lương thì ở đâu họ vẫn hưởng nên xét về tổng thể trong toàn xã hội thì không thay đổi nhưng những chi phí như bồi dưỡng cán bộ đảng viên lãnh đạo hàng năm, cử đi học các lớp trung cấp cao cấp chính trị hàng năm vân vân và vân vân tính trung bình tốn mỗi người cỡ 5 triệu đồng mỗi năm thì ngân sách nhà nước tiết kiệm gần 300 tỷ.

Nhưng mọi người không cần quan tâm lắm đến các con số đó mà hãy quan tâm đến việc làm thay đổi bản chất nền kinh tế.

Tôi nhắc lại 2 hệ quả nói trên với hơn nửa triệu lãnh đạo trong các đơn vị doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

– Họ sẽ không nhất thiết được quy hoạch nguồn cán bộ hoặc điều chuyển từ “kho quy hoạch” của đảng ra mà có thể lấy rộng rãi trong xã hội.

– Họ sẽ không nhất thiết là đảng viên vì họ không còn là công chức viên chức theo 2 luật nói trên.

Như vậy thì sẽ dẫn đến việc nhà nước chỉ còn là một bên sở hữu vốn chứ không phải là bên trực tiếp điều hành quản lý doanh nghiệp thông qua những cán bộ công chức của mình cử ra nữa.

Đây chỉ là bước đầu tiên dẫn đến sự thay đổi lớn hơn là nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào sự vận hành nền kinh tế, nghĩa là tiến đến nền kinh tế tự do hoàn toàn.

Dĩ nhiên để tiến tới đó sẽ còn phải trải qua nhiều thay đổi khác nhưng thay đổi này là căn bản, có ý nghĩa khá cốt lõi.

Chúng ta biết, ưu tiên thành phần kinh tế nhà nước là đặc điểm của những quốc gia đang luyến tiếc CNXH như Trung quốc, Việt Nam. Cắt bỏ sự ưu tiên này nghĩa là dần dần từ bỏ CNXH. Đây là con đường mà Trung quốc và Việt Nam sẽ phải đi qua nhưng như tôi nói hồi đầu năm là có thể Việt Nam đi trước Trung quốc một bước.

Đi trên con đường này Việt Nam mới có thể hóa rồng.

Dự kiến sự thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Đây mới là món quá ý nghĩa nhất chào đón cuộc gặp mặt bác Trump và anh Kim Yong Uh vào cuối tháng này.

FB Trần Đình Thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s