MỞ MẮT RA ĐI HỠI NHỮNG CON CỪU*

https://www.quyenduocbiet.com/a6292/1

52527129_1979159822133501_2708476371939622912_n 16 chữ Vàng và 4 Tốt của thằng khốn Nguyễn Phú Trọng là đây
Hình FB. Dương Hoài Linh

Dương Hoài Linh
FB. Dương Hoài Linh

Tư duy logic của người Việt rất yếu khi cứ luôn mồm kêu là không quên ngày 17/2 nhưng không hiểu ngày 17/2 do đâu mà có.

Ngày 17/2 là do chính quyền csVN bắt tay với thằng “bạn vàng” mượn nợ để phá hoại một nền văn minh và một nền dân chủ. Chúng vì muốn quyền lực, muốn ngồi trên đầu dân tộc nên mang ân oán với kẻ thù truyền kiếp. Sau đó nội bộ chúng thanh toán với nhau, không liên quan gì đến nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam. Nhưng chúng lôi nhân dân Việt Nam vào chết thế cho chúng bằng cách đánh tráo khái niệm gọi đó là cuộc chiến chống xâm lược.

Như vậy nếu muốn không quên ngày 17/2 thì phải nắm đầu đích danh thủ phạm. Đó là đảng csVN, kẻ đã khiến cho hàng vạn người bị quân Trung Quốc thảm sát.

Không quên ngày 17/2 thì phải xuống đường như dân Venezuela để xoá bỏ chế độ độc tài, giành lại quyền tự quyết. Như vậy sẽ không bao giờ có chuyện hai đảng chính trị nợ nần nhau, dân è cổ gánh nữa.

Miệng thì nói không quên ngày 17/2 nhưng vẫn ở yên trong nhà khi csVN bán nước, bán đặc khu cho Trung Quốc, cho lưu hành nhân dân tệ, ký 15 văn kiện bán nước… thì chỉ là nói dóc. Nếu ngày 17/2/1979 CSVN không phát động chiến tranh Biên giới thì cả dân tộc này vẫn ở yên trong nhà.

Bằng chứng là ngay cả bây giờ khi Trung Cộng chiếm gần hết nước thì cả dân tộc ấy vẫn chỉ họp mặt ở quán nhậu, bởi CS chưa cho đánh và cả hai ở cùng một phe.

Cho nên mới nói khi chưa giành được quyền tự quyết thì dân Việt chỉ nói dóc mà thôi.

* Do Quyền Được Biết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s