Hiệp định thương mại: EU kiên định lập trường nhân quyền, Việt Nam làm gì?

https://www.luatkhoa.org/2019/02/hiep-dinh-thuong-mai-eu-kien-dinh-lap-truong-nhan-quyen-viet-nam-lam-gi/

09/02/2019

By

Nguyễn Thanh Mai


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Antonio Tajani, tháng 10/2018. Ảnh: EEAS.

Tác giả Nguyễn Thanh Mai hiện đang định cư tại Praha, Cộng hoà Séc. Bà là thành viên của Văn Lang, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Bài gốc tiếng Tiệp được đăng tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s