Đại sứ Việt Nam thất vọng về quyết định không thả Đoàn Thị Hương

https://www.bbc.com/vietnamese/media-47543089

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu hôm 14/3 sau khi tòa Malaysia bác đơn xin tha bổng Đoàn Thị Hương.

“Cô ấy mong Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán tiếp tục giúp đỡ cô ấy.

“Đại sứ quán và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết khả năng của mình để cô ấy sớm được thả.

“Chúng tôi thường xuyên thăm và động viên cô ấy, và hiện nay thì luật sư đang tiếp tục làm việc.

“Tôi thất vọng về quyết định không thả Hương ngày hôm nay.

“Chúng tôi đề nghị Malaysia đối xử công bằng với cô ấy và trả tự do cho cô sớm nhất có thể,” Đại sứ Lê Quý Quỳnh phát biểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s