CXN _032819_14 170_ LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (52) THIỆU THUẬN KÝ KẾT HÒA ƯỚC

LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (52) THIỆU THUẬN KÝ KẾT HÒA ƯỚC
Bùi Anh Trinh
Mật ước Richard Nixon – Nguyễn Văn Thiệu
Năm 1973, ngày 8-1, sau trận dội bom Mùa Giáng sinh, Cuộc mật đàm Paris được nối lại với bài diễn văn của Lê Đức Thọ, ông công kích HK lật lọng leo thang chiến tranh. Kissinger không còn vui vẻ hoạt bát như các cuộc họp trước. Buổi chiều hai bên tiếp tục soạn thảo những chi tiết của văn bản hiệp ước mà trước đây đã bị bỏ dở.
Ngày 9, 10, 11 và 12-1, hai bên hoàn thành văn bản của hiệp ước bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Buổi chiều Kissinger và Sullivan họp với đoàn đàm phán VNCH để thông báo nội dung toàn bộ văn bản Hiệp định. Vấn đề còn lại là Tổng thống Thiệu có chấp thuận hay không.
Năm 1973, ngày 14-1, Tướng Alexander Haig đến Sài Gòn với tối hậu thư của Nixon cam kết “Chúng tôi sẽ không nhìn nhận quyền có mặt của quân đội ngoại quốc nào trên mãnh đất Miền Nam. Chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp Hiệp định bị vi phạm… …Tôi quyết định sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế và quân sự cho VNCH ”.
Tối hôm đó họp Hội đồng an ninh quốc gia, Tổng thống Thiệu trình bày nội dung tối hậu thư của Nixon. Đa số mọi người đồng ý nên ký vào vì đã có cam kết Mỹ sẽ tham chiến trở lại để đổi lại việc quân Bắc Việt có thể vi phạm hiệp ước.
Ngày 17-1, Tổng thống Thiệu gửi thư phúc đáp cho Tổng thống Nixon trong một phong bì dán kín và nhờ Haig chuyển về cho Nixon khi đến HK. Nhưng Haig về đến tòa đại sứ thì xé phong bì để chuyển bằng diện tín về Washington. Trong thư cho biết Thiệu cần một cam kết rõ ràng hơn nhằm bảo đảm cho việc ông ta chấp nhận quân Bắc Việt ở lại Miền Nam.
Ngay đêm đó, trong lúc Haig còn ở tại Sài Gòn, Đại sứ Bunker chuyển đến Tổng thống Thiệu một điện văn của Nixon, cho biết sau ngày ký hiệp ước, dự trù vào ngày 27-1, Phó tổng thống Agnew sẽ đến Sài Gòn với một bản mật ước của Tổng thống Nixon, trong đó nêu rõ ba vấn đề :
(1) Hoa Kỳ công nhận chính phủ của ngài là chính phủ duy nhất hợp pháp ở Miền Nam Việt Nam
(2) Hoa Kỳ không công nhận quyền có mặt của quân ngoại quốc trên lãnh thổ của Miền Nam.
(3) Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu bản Hiệp định bị vi phạm.
Ngoài ra : “Tôi muốn được hội kiến riêng với ngài ba hay bốn tuần sau ở tại San Clements, California để chúng ta có dịp công khai nhắc lại mối hợp tác giữa hai nước, và sự cam kết của Hoa Kỳ” ( Nguyễn Tiến Hưng, Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập ).
Trên nguyên tắc, đây cũng là điều kiện để hình thành Hiệp định; nếu không có điện thư cam kết đó thì Tổng thống Thiệu đã không ký vào Hiệp định. Vì vậy sau này cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã hết lời nguyền rủa Hoa Kỳ bội ước.
Năm 1973, ngày 16-1. Tài liệu của CIA : “Ngày 16/1 Haig đến Sài gòn với một thư tay khác của Nixon gởi cho tổng thống Thiệu rằng nếu vẫn không ký ông sẽ công khai tố cáo trước dư luận thế giới Thiệu ngăn cản hòa bình. Thiệu vẫn hoãn binh và cho biết sẽ trả lời Nixon vào ngày hôm sau.
Hôm sau, 15 phút sau khi máy bay Haig rời Tân Sơn Nhất, Thiệu triệu tập Hội đồng An Ninh thu hẹp, đọc tối hậu thư của Nixon cho Hội đồng nghe. Sau đó Hội đồng bàn về cung cách thi hành hiệp định. Việc ký kết đến đây xem như đương nhiên. CIA báo cáo rằng “trong thâm tâm Thiệu biết trước sau cũng phải ký theo ý Hoa Kỳ, nhưng ông đã làm những gì cần thiết có lợi cho sự tồn tại của Nam Việt Nam.
Sáng ngày 20/1 Thiệu triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia thông báo quyết định ký. Phó tổng thống Trần Văn Hương khóc nói rằng Nam Việt Nam đang ở trên một chiếc gậy, chạy hướng nào cũng không tránh được tai họa, và ký Hiệp định thì tai họa nhỏ hơn. Sau khi Hương dứt lời, Thiệu nói đồng ý với sự miêu tả của Hương ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).
*[ Theo như đoạn tài liệu này thì Haig
đến SG ngày 14 rồi trở lại HK, sau đó ngày 16 mới trở lại với thư cam kết của
TT Nixon.  Nhưng thực ra
theo hồi ký của Haig thì thay vì đem thư của Thiệu về Mỹ thì ông và Bunker đã
mở thư ( do lệnh của Nixon ) và chuyển bằng điện về cho Nixon.  Rồi Nixon gởi lại thư cam kết bằng điện cho
Bunker để Bunker chuyển cho Thiệu.  Haig
đã trở lại Mỹ ngày 18 sau khi có được lời chấp thuận của TT Thiệu. 

Dĩ nhiên tài liệu của CIA ngày đó có hơi khác so với sự thực bởi
vì chuyện xem trước thư của Thiệu là chuyện trái đạo tắc ngoại giao, cho nên
phải ghi vào hồ sơ CIA rằng Haig đem thư về cho Nixon rồi mang thư của Nixon
trở lại.  Thực ra Haig đã mở thư tại SG
và nhận điện thư của Nixon rồi đem đến cho Thiệu chứ không có về Mỹ ].
Ký kết hòa ước
Năm 1973, ngày 23-1, lúc 10 giờ 45 sáng, bản Hiệp định Paris 1973 được Kissigner và Lê Đức Thọ ký tắt. Sau khi ký xong hai ông trao đổi cho nhau cây viết để làm kỷ niệm.
Năm 1973, ngày 27-1, buổi sáng, 4 bên tham chiến cùng ký kết Hiệp định có liên quan đến 4 bên, gồm có Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Rogers, Ngoại trưởng Hà Nội Nguyễn Duy Trinh, Ngoại trưởng VNCH Trần Văn Lắm, và Đại diện MT/GPMN Nguyễn Thị Bình. Buổi chiều Hoa Kỳ và Hà Nội ký vào văn kiện thứ hai có liên quan tới sự kết ước giữa hai bên.
* Chú giải : Dư luận Hoa Kỳ đối với Nixon :
Báo Washington Post : “Chúng ta biết ơn Nixon vì ông đã thực hiện lời hứa chấm dứt chiến tranh trong vòng 4 năm”.
Báo Boston Herald Traveler : “Nó tốt hơn nhiều so với một cuộc đầu hàng hèn nhát mà một số người Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận”.
Báo Walstreet Journal : “Ông đã rút 550 ngàn quân ra khỏi Việt Nam và đem được tù binh trở về mà không mất chế độ Sài Gòn…Kẻ địch đã hiểu rằng xương sống của người ngồi trong Tòa Bạch Ốc được làm bằng thép…”
Báo Cleverlnad Plain Dealer: “Ván bài quốc tế của ông đã có kết quả trước mọi thứ áp lực ở trong cũng như ngoài nước. Đây là giờ phút oanh liệt nhất của vị Tổng thống thứ 37 của chúng ta”.
Theo ghi chép của Hadleman thì sau khi xem các bài báo đó, Nixon có nhận xét rằng chưa có ai nói đúng về ông ta, đó là “có bản lĩnh và kiên trì”.
BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s