VN nên thu hồi về và tiêu hủy những Cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”

Ra mắt sách do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ biên - ảnh 1

Có lẽ nhà nước VN nên thu hồi về và tiêu hủy những Cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay” do TS. Trương Minh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT làm chủ biên. https://infonet.vn/ra-mat-sach-do-bo-truong-bo-tttt-truong-…

Sách do NXB Thông tin Truyền thông phát hành, với 108 trang, kích thước sách 14.5 x 20.5 cm. Giá bán 36.000 VND.

Nếu để nó lưu hành thì uy tín của nhà nước VN sẽ sút giảm nghiêm trọng, và làm trò hề cho thiên hạ. Quy định luật pháp này cũng không có gì mới là nước khác cũng thế là người ta sẽ thu hồi và tiêu hủy những cuốn sách đó. Vì còn đạo đức đâu mà viết sách răn dạy người khác, thậm chí là sách còn răn dạy cho cả cán bộ cao cấp,… thì đúng là nếu người ta còn để những cuốn sách của ông Trương Minh Tuấn lưu hành thì người ta không còn chút liêm sĩ nào nữa.

Thằng Vít nói ra thì nặng lời, nhưng cũng vẽ đường cho hưu chạy là vẽ ra cái sai nhỏ nhặt nhất để mà người ta chú ý và đi thu hồi những cuốn sách này về tiêu hủy nó để vớt vát chút ít danh dự cho họ.

FB David Văn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s