One comment on “MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ

  1. Top nào bằng top người cày thay trâu của nhà sản./.
    Cộng sản không nói thì thôi
    Nói ra ai cũng biết toàn là điền đô.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s