TUYÊN BỐ MÀ NHƯ KHÔNG. Ls Luân Lê

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/07/18/tuyen-bo-ma-nhu-khong-ls-luan-le/

Đọc xong thông cáo và tuyên bố này của Bộ Ngoại giao tôi không hiểu sự kiện trên biển gần đây là thế nào: xảy ra ở đâu, với ai và vấn đề của nó là gì?

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Chúng ta bảo vệ chủ quyền của quốc gia, vùng biển, đảo, thềm lục địa chẳng lẽ bằng những ngôn từ và những tuyên bố chung chung không có bất cứ thông tin cụ thể hay chính xác sự kiện đang tồn tại ở đây là gì!

Chức năng của tuyên bố đã bị làm cho trở nên gần như vô nghĩa, nó không tuyên bố với bất cứ chủ thể cụ thể nào và về sự kiện pháp lý (hay xung đột, tranh chấp) nào. Nó đã tuyên bố rằng nó là một tuyên bố không xác lập bất cứ vấn đề gì đối với các căng thẳng “gần đây” mà không thể biết nó ra sao.

Sự tuyên bố về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia phải rõ ràng về chủ thể, sự kiện và tuyên bố về hành động tương ứng của mình. Nếu không, nó không có bất cứ thông điệp hay giá trị nào, nó chỉ như những phát súng được nhắm mắt để bắn vô định lên trời trong khi kẻ cướp thì đang nghênh ngang cướp bóc trắng trợn cả gia sản ngay trước mắt.

Cuối cùng, tuyên bố của Việt Nam là gì, với ai và về sự kiện nào đã hoặc vẫn đang tiếp diễn ngay trên vùng thềm lục địa của Việt Nam?! Tôi không hiểu là làm sao lại đưa ra một tuyên bố chính thức như thế này, khi nó không giúp cho bất cứ ai tiếp nhận thông tin hiểu được điều mà nó muốn đề cập hay nhắc tới.

Bảo vệ chủ quyền đất nước trước các sự kiện nghiêm trọng bằng những tuyên bố như vậy?

https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-phat-ngon-len-tieng-ve-dien-bien-gan-day-o-bien-dong-2019071616030967.htm?fbclid=IwAR0kRixtDmozhVophAm4r_b4ykjWCR2ZTj6p0c0EWWGVnTz3TAR_L5u0zw0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s